Makİna Mühendİslİğİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölümümüze Hoşgeldiniz

Makine Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz “Makine Mühendisi” unvanı ile Ülkemizin kalkınmasında etkili görevler üstlenecek bilgiye sahip teknik elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuştur. 2012 yılı içinde Dışişleri Bakanımız Sayın Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU tarafından temeli atılan ve yaklaşık olarak 2 milyon metrekare alana sahip yerleşkede öğretime başlayan bölümümüz, akademik nitelikleri yüksek, geleceğe güvenle bakan, araştırmacı, genç ve deneyimli öğretim kadrosu ile Türkiye ve dünyada Makine Mühendisliği alanında oluşmuş tüm bilgi birikimlerini bir araya getirerek geleceğin mühendislerini yetiştirmek için yapılanmasını tamamlamış durumdadır.

Öğretim programının hazırlanmasında yurt içi ve yurt dışında uygulanmakta olan birçok mühendislik programı incelenerek yenilikçi, ülke gereksinimlerini karşılayabilecek, evrensel ölçekte görev yapabilecek  Makine Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü her yıl lisans düzeyinde 40 öğrenci almaktadır. İlk Öğrencilerimiz 2013-2014 Öğretim yılında kaydolmuştur. Derslere başlamadan önce öğrenciler bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfına devam etmekte böylece gerek eğitim hayatı boyunca gerekse Makine Mühendisliği Mesleğini icra ederken çağın gerektirdiği her türlü bilgiye ulaşabilecek seviyede yabancı dil bilgisine de sahip olmaktadırlar.

Bölümümüz, lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile makine mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini, güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş dünyasında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktır.

Bölümümüzde 2014 yılından itibaren Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans Eğitimi de başlamıştır. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında 32 Yüksek Lisans öğrencisi kayıtlı durumdadır. Lisansüstü Eğitim ile Mühendislik mesleğinin uzmanlık gerektiren konularını öğrenmek veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere hizmet verilmektedir.

Şu anda bir Doçent, dört Yardımcı Doçent ve iki Uzman kadrosu ile hizmete devam eden bölümümüz atölye ve laboratuar altyapısını oluşturmak için yoğun bir çaba içindedir.

 

© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı