Makİna Mühendİslİğİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölümümüze Hoşgeldiniz

Makina Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz “Makine Mühendisi” ünvanı ile Ülkemizin kalkınmasında etkili görevler üstlenecek bilgiye sahip teknik elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuştur.2012 yılı içinde Dışişleri Bakanımız Sayın Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU tarafından temeli atılan ve 2013-2014 öğretim yılında hizmete başlayacak olan yaklaşık olarak 2 milyon metrekare alana sahip yerleşkede öğretime başlayacak olan bölümümüz, akademik nitelikleri yüksek, geleceğe güvenle bakan, araştırmacı, genç ve deneyimli öğretim kadrosu ile Türkiye ve dünyada Makine Mühendisliği alanında oluşmuş tüm bilgi birikimlerini bir araya getirerek geleceğin mühendislerini yetiştirmek için yapılanmasını tamamlamış durumdadır.

 

Öğretim programının hazırlanmasında yurt içi ve yurt dışında uygulanmakta olan bir çok mühendislik programı incelenerek yenilikçi, ülke gereksinimlerini karşılayabilecek, evrensel ölçekte görev yapabilecek  Makine Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Bölümümüz, lisans seviyesinde vereceği eğitim öğretim ile, makine mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini, güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş dünyasında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktır.

© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı