Ahmet Keleşoğlu Eğİtİm Fakültesİ

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL (Dekan)

        Mesleki kariyerinin ilk aşaması, 1987'de girdiği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında başladı. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1995'te Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisansını, 1998'de ise Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 1999'da Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2004'de Doçent, 2010'da Profesör unvanlarını aldı. 2004-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca Selçuk Üniversitesinde tüm fakülte ve yüksek okulların işleyişine yönelik 'Eğitim ve Öğretim Koordinatörü' olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL' ün yayın dosyasında; yayımlanmış olan 12 adet ulusal kitap yazarlığı ve 22 adet ulusal kitap editörlüğü, 4 adet SSCI İndeksine (TÜBİTAK Yayın Teşvik Listelerinin A, B ve C sınıfına) giren dergilerde yer alan makalesi, 2 adet uluslar arası kitap editörlüğü, 2 adet diğer uluslar arası alan indekslerinde yer alan yayını, 45 adet uluslar arası yabancı dilde yapılan bilimsel toplantılarda tam metni yayımlanmış bildirisi, 29 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalesi, 26 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi, 6 adet ulusal kitap bölüm yazarlığı, 4 adet uluslar arası projesi, 5 adet ulusal projesi, 30 adet SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde geçen atıfı, 150 adet diğer uluslar arası ve ulusal dergi ve kitaplarda geçen atıfı bulunmaktadır. Prof. Dr. Sünbül'ün ihtisas alanları; okul modeli geliştirme, müfredat geliştirme, yapılandırmacı öğrenme, öğretmen eğitimi, düşünme ve öğrenme stilleri, çoklu zeka, alternatif ölçme değerlendirme sistemleri geliştirme, test geliştirme, eğitim bilimlerinde bilgisayarlı istatistik, bilgisayar destekli öğretim ve eğitimde araştırma teknikleridir.
Kişisel web Sayfası için tıklayınız


© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı