Meram Tıp Fakültesİ

Tarihçe

Tıp Fakültemiz , 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2001 Yılında 3216 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 22 Kasım 2001 tarihinden itibaren Fakültemizin ismi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Meram Tıp Fakültesi 27 Aralık 2011 tarih ve 2620 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak Konya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı  kararı ile de üniversitenin adı “Necmettin Erbakan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemizde  halen 139 Profesör, 55 Doçent, 80 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 274 Öğretim Üyesi; 4 Öğretim Görevlisi, 12 Uzman ve 328 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bugün hizmet vermekte olduğumuz Morfoloji binası 2008 yılında hizmete girmiş olup, toplam kullanım alanı 25,300 m2 ‘dir. 1982 yılında 52 öğrenci ile hizmete başlayan fakültemizde halen 1159 Öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

Bölgenin en büyük Tıp Merkezi olan 1262 yatak kapasiteli Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bölge Halkına hizmet sunmaktadır. Eğitim-Öğretimin yanı sıra İlimiz ve Bölgemiz Halkının Sağlık problemleri Fakültemiz Hastanesinin  modern Klinik, Laboratuar ve Ameliyathane ortamlarında çözülmektedir.

Dekanlarımız

Prof.Dr. Asım DUMAN (Kurucu Dekan) 20 Eylül 1982 - 28 Kasım 1984
Prof.Dr. Ali ERSÖZ 08 Ocak 1985 - 07 Ocak 1988
Prof.Dr. Dinçer ÖĞÜN 21 Mart 1988 - 28 Temmuz 1989
Prof.Dr. İbrahim ERKUL 21 Kasım 1989 - 20 Kasım 1992
Prof.Dr. Ergün ONUR 02 Aralık 1992 - 25 Temmuz 1994
Prof.Dr. İ.Ünal SERT 26 Temmuz 1994 - 21 Haziran 1996
Prof.Dr. Uğur ERONGUN 22 Haziran 1996 - 20 Ekim 2003
Prof.Dr. Recep MEMİK 29 Aralık 2003 - 21 Ekim 2004
Prof.Dr. İnci MEVLİTOĞLU 15 Mart 2006 - 15 Mart 2008
Prof.Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI 15 Ağustos 2008 - 13 Ekim 2009
Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL 13 Ekim 2009 - 27 Aralık 2011
Prof.Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI 27 Aralık 2011 - (Dekanlık görevine devam etmektedir.)

 


© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı