Şerife Didem KAYA

Adı Soyadı                 :           Yrd. Doç.Dr. Şerife Didem KAYA

E-posta                       :           dkaya@konya.edu.tr

 

MEZUNİYET BİLGİLERİ

Yıl

Derece

Alan

Üniversite

1997-2001

Lisans

İşletme Bölümü

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008-2010

Önlisans

Hemşirelik Bölümü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

2008-2012

Lisans

Hemşirelik Bölümü

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2001-2004

Yüksek Lisans

İşletme ABD / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008-2012

Doktora

İşletme ABD / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013-

Yard. Doç. Dr.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Yıl

Görev Unvanı

Görev Yeri

1996-1998

Hemşire

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım, Ankara

1998-2006

Hemşire

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Konya

2006-2012

Sorumlu Hemşire

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Konya

2012-2013

Sorumlu Hemşire

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Konya

2013-

Yard. Doç. Dr.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya

TEZLER

TEZ (YÜKSEK LİSANS)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2004.

“Sağlık Kurumlarında Ekip Yönetimi ve Örnek Uygulamalar” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adem ÖĞÜT

TEZ (DOKTORA)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2012.

“Psikolojik Sermaye ve Mesleki Bağlılık İlişkisine Kariyer Planlamasının Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi” Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muammer ZERENLER


© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı