Acil Tıp Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı