Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Duyurusu

 

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN          

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına aşağıda belirtilen Anabilim dallarında 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Tezli  Yüksek Lisans

 Başvuru Koşulları

1-Lisans diploma notu 100’lük sistemde 65, 4’lük sistemde 2,5 ve üzeri olmalıdır.

2-İlgili  ALES puanı türünden en az 55 puan ve üzeri alınmış olması gerekir.
 (2009 Sonbahar ALES ve sonrası)

3- Yanlış bilgi, eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli

1-Başvurular istenilen belgeler ile  11 Haziran – 06Temmuz 2012 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen teslim edilecektir.

Önemli Tarihler

Enstitüye istenen belgeleri elden teslim tarihi: 11 Haziran – 06 Temmuz 2012 tarihleri arası.

Yazılı bilim sınav tarihi ve yeri: 13 Temmuz 2012 tarihinde saat: 10.00’da ilgili Fakültelerin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Sonuçların ilanı: Enstitümüz sayfasından duyurulacaktır.

Kesin kayıt tarihi:18 Temmuz  – 20 Temmuz 2012

Ön Kayıtta Teslim Edilecek  Belgeler

1-Ön kayıt başvuru dilekçesi ÖN KAYIT DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Yurtdışından mezun olanlar Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi) gereklidir.

3-Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Transkript)

4-ALES sınav  sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi.

5-Özgeçmiş web sayfamızdan belgeler kısmından temin edilebilir.

6-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

7-Bir adet fotoğraf.

Sınavın Değerlendirmesi

1-Başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50’si, Lisans Diploma notunun % 30’u, yazılı sınavın %20’si esas alınır. Başarı puanları sıralanarak kontenjanlara göre öğrenci alınır. Toplam başarı puanı 60’tan az olamaz.

2-Giriş sınavında mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı:

   —Öğrenci 100(yüz)’lük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet not ortalamasının %30’u, 4(dört)’lük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet ağırlık not ortalaması Y.Ö.K’nun çeviri tablosundaki karşılıklarına göre çıkan sonucun % 30’u alınarak hesaplanır.

Önemli Hatırlatmalar

—Başvurularda Transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir.

—Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

—Başka bir üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar başvuramazlar.

—Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman kadrosunda bulunanlar, çalıştıkları kurumdan yazı getirmek suretiyle başvurabilirler.

—Farklı alandan başvuran N.E.Ü.’ye bağlı Araştırma Görevlilerinin, her iki Anabilim Dalı Başkanlıkları’ndan olur almaları gerekmektedir.

—Üniversitemizde görev yapmakta olan Öğretim Görevlileri ve Okutmanların yüksek lisans eğitimi yapmaları için mezun oldukları anabilim dalına başvurmaları halinde, kontenjan dışı olarak gerekli belgelerle süresi içerisinde doğrudan Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu

 

1-Müracaatlar  11 Haziran – 06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçeyle ŞAHSEN yapılacaktır. Dilekçe Enstitüden temin edilecektir.

2-Lisans Diploma ve Transkript Belgeleri aslı ve fotokopisi,

3-Lisansları Türkiye’de ise ALES’e girme şartı vardır, puan barajı yoktur. (ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi veya onaylı örneği). Lisansları yurt dışında ise ALES şartı aranmaz.

4-Pasaport aslı ve fotokopisi ayrıca bir adet fotoğraf.

5-İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve fotokopisi.

6-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve fotokopisi. (TÖMER Belgesi olmayanlara Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 2-d maddesi uygulanır)

Enstitü Adres ve Telefonları

N.E.Ü.  Eğitim Bilimleri Enstitüsü
N.E.Ü.  Meram Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A1-Blok 42090,
Meram Yeni Yol / Meram / KONYA 

Tel:0332 3247660       Faks:0332 3245510

 

Doktora

Doktora

Başvuru

Koşullar

1-Yüksek Lisans Diploma Notunun 100 lük sistemde 80, 4’lük sistemde 3,00 ve üzeri olmalıdır.

2- İlgili  ALES puanı türünden en az 55 puan ve üzeri almış olması gerekir.
(2009 Sonbahar ALES ve sonrası)

3-Doktora programına başvuracak adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
(İngilizce, Almanca,  Fransızca ve Arapça).

4- Yanlış bilgi, eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli

1-Başvurular istenilen belgeler ile  11 Haziran – 06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen teslim edilecektir.

Önemli

Tarihler

Enstitüye istenen belgeleri elden teslim tarihi: 11 Haziran – 06 Temmuz 2012   tarihleri arası.

Yazılı bilim sınav tarihi ve yeri: 13 Temmuz 2012 tarihinde saat:10.00’da ilgili Fakültelerin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Sonuçların ilanı: Enstitümüz İnternet sayfasından duyurulacaktır.

Kesin kayıt tarihi: 18 Temmuz  – 20 Temmuz 2012

Ön Kayıtta Teslim

Edilecek Belgeler

1-Ön kayıt başvuru dilekçesi ÖN KAYIT DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2-Lisans ve Yüksek Lisans Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi) gereklidir.

3-Lisans ve Yüksek Lisans not dökümünü gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Transkript)

4-ALES sınav  sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi.

5-Yabancı Dil sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi.

6-Ayrıntılı özgeçmiş

7-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi.

8-Bir adet fotoğraf.

Sınavının

Değerlendirmesi

 

 

1-Başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans Diploma notunun       % 30’u, yazılı sınavın %20’si esas alınır. Başarı puanları sıralanarak, kontenjanlara göre öğrenci alınır. Toplam başarı puanı 65’ten az olamaz.

2-Giriş sınavında mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı:

   -Öğrenci 100(yüz)’lük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet not ortalamasının %30’u, 4(dört)’lük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet ağırlık not ortalaması Y.Ö.K’nun çeviri tablosundaki karşılıklarına göre çıkan sonucun % 30’u alınarak hesaplanır.

Önemli Hatırlatmalar

—Başvurularda Transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir.

—Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

—Başka bir üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar başvuramazlar.

—Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman kadrosunda bulunanlar, çalıştıkları kurumdan yazı getirmek suretiyle başvurabilirler.

—Farklı alandan başvuran S.Ü.’ye bağlı Araştırma Görevlilerinin, her iki Anabilim Dalı Başkanlıkları’ndan olur almaları gerekmektedir.

—Üniversitemizde görev yapmakta olan Öğretim Görevlileri ve Okutmanların yüksek lisans eğitimi yapmaları için mezun oldukları anabilim dalına başvurmaları halinde, kontenjan dışı olarak gerekli belgelerle süresi içerisinde doğrudan Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı

Uyruklu

 

1-Müracaatlar 11 Haziran – 06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçeyle ŞAHSEN yapılacaktır. Dilekçe Enstitüden temin edilecektir.

2-Yüksek Lisans Diploma ve Transkript Belgeleri aslı ve fotokopisi,  

3-Yüksek Lisansları Türkiye’de ise ALES’e girme şartı vardır, puan barajı yoktur. Yüksek Lisansları yurt dışında ise ALES şartı aranmaz. ( ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi veya onaylı örneği)

4-Pasaport aslı ve fotokopisi ayrıca bir adet fotoğraf.

5-İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve fotokopisi.

6-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve fotokopisi. (TÖMER Belgesi olmayanlara Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 2-d maddesi uygulanır)

7-Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden birinden ÜDS den en az 55 Puan veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir  puan belgesinin aslı ve fotokopisi.

Enstitü Adres ve Telefonları

N.E.Ü.  Eğitim Bilimleri Enstitüsü
N.E.Ü. Meram Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A1 Blok 42090,
Meram Yeni Yol / Meram / KONYA 

Tel:0332 3247660   Faks:0332 3245510

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora

2012–2013 Öğretim Yılı Güz yarıyılı Kontenjanları

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

ALES Puan Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans                                                 ÖZEL ŞARTLAR

Doktora                                                   ÖZEL ŞARTLAR

Uyruğu

Uyruğu

T.C.

Yabancı

T.C.

Yabancı

1-Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

SÖZEL

11

 

4

 

 

 

2-İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

EA

14

 

4

 

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalından Mezun Olmak

Lisans ve Yüksek Lisansını Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapmış Olmak

Sosyal Bilgiler Eğitimi

SÖZEL

20

3

5

1

_

_

Okul Öncesi Eğitimi

EA

10

3

 

 

Okul Öncesi, Anaokulu, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Öğretmenlikleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Mezunu Olmak

_

3-Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

SÖZEL

12

 

 

 

 

_

 

_

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

SÖZEL

4

 

 

 

 

_

 

_

4-Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

EA

10

 

4

 

Öğretmen Yetiştiren Bir Lisans Programından Mezun olmak veya Öğretmen, Yönetici veya Denetici Olarak Çalışıyor olmak.

 Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Eğitim Programı ve Öğretim

EA

6

 

3

 

Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak veya Milli Eğitim Kademelerinde Öğretmenlik Yapıyor Olmak

 Eğitim Programı ve Öğretimi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

EA

15

2

5

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Lisans mezunu olmak

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışma veya Eğitimde Psikolojik Hizmetle Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak

5-Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

SÖZ-SAY-EA

15

 

5

 

_

_

Resim-iş Eğitimi

SÖZ-SAY-EA

10

 

5

 

_

 

Lisans veya Yüksek Lisansı Resim İş Eğitimi Alanından Olmayan Adaylar  1 Yıl Hazırlık Alacaklardır.

6-Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

SÖZEL

10

 

 

 

Alman Dili Eğitimi veya Alman Dili Edebiyatı Mezunu Olmak

_

7-İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

SAYISAL

16

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalından Mezun Olmak

_

Matematik Eğitimi

SAYISAL

7

 

2

 

_

İlköğretim veya Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Mezunu Olmak

8-Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

SAYISAL

14

 

 

 

 Ortaöğretim Biyoloji Eğitimi Alanından Mezun Olmak

_

Fizik Eğitimi

SAYISAL

10

 

 

 

 Ortaöğretim Fizik Eğitimi Alanından Mezun Olmak

_

Kimya Eğitimi

SAYISAL

10

 

 

 

 Ortaöğretim Kimya Eğitimi Alanından Mezun Olmak

_

 

Matematik

SAYISAL

12

 

 

 

Ortaöğretim Matematik Alanından Mezun Olmak

_

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

ALES Puan Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans                                                 ÖZEL ŞARTLAR

Doktora                                                   ÖZEL ŞARTLAR

Uyruğu

Uyruğu

T.C.

 

Yabancı

T.C.

 

Yabancı

9-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim

SÖZEL

10

 

5

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Mezunu Olmak

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din ve Felsefe Bilimleri Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Mezunu Olmak

10-Özel Eğitim

Özel Eğitim

SÖZEL

15

 

 

 

Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak

_

11-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

SAYISAL

10

 

 

 

_

_

12-Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Programları ve Öğretim

EA

 

 

15

 

_

Özel Eğitim,  Okul Öncesi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Mezunu olmak