Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF), Üniversitemizin kuruluş kanunuyla birlikte 2010 yılında akademik hayata başlamıştır. Fakültemizin kuruluş felsefesi sosyal bilimlerin bütüncül bir yapı arz ettiği ve bu alanda yapılan araştırmaların ve eğitimin de disiplinler arası bir bakış açısını gerektirdiği anlayışına dayanmaktadır. Bu itibarla SBBF, Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi isimleriyle kurulan fakültelerden farklı olarak, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi adıyla kurulan Türkiye’deki öncü bir fakülte olma özelliğine sahiptir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin amacı bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği bilgi çağında, küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği hızlı düşünebilen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, rekabetçi koşulların gerektirdiği esneklik ve uyumu gösterebilen öğnenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara öncülük etmektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler alanında İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri; Beşeri Bilimler alanında ise Dilbilim, Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri mevcuttur.

Fakültemize 2015-2016 eğitim öğretim döneminde İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sanat Tarihi bölümlerine lisans öğrencisi alınacaktır.  

Fakültemiz, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları  bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesini kazanan öğrencilerimizin bir yandan Farabi ve Erasmus programları vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışındaki farklı akademik ortamları tecrübe etmeleri teşvik edilirken; diğer yandan yan dal ve çift ana dal uygulamaları ile onların farklı alanlarda çalışmalarına imkan verecek donanımlar kazanması sağlanacaktır. Ayrıca yerel ve ulusal kurumlarla yapılan protokollerle, isteyen öğrencilerimize yaz aylarında staj imkanları sunulmaktadır.