TURNITIN ve İTHENTICATE İntihal Önleme Programları Eğitimi

İletişim ve Bilgi için : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
e-posta: kutuphane@konya.edu.tr
Telefon: 0332 323 8220/ 5942-5943