Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail TAŞ

Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Tahir ULUÇ 

Bölümümüz toplam sekiz anabilim dalını bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar,

                   -Din Eğitimi Anabilim Dalı

                   -Din Felsefesi Anabilim Dalı

                   -Din Psikolojisi Anabilim Dalı

                   -Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

                   -Dinler Tarihi Anabilim Dalı

                   -İslam Felsefesi Anabilim Dalı

                   -Mantık Anabilim Dalı

                   -Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yine bölümümüzde 14 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 29 öğretim elemanı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1- Din Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

Uzman Saadet İDER

2- Din Felsefesi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naim ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ERDEM

3- Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adem ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR

4- Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Bünyamin SOLMAZ

Prof. Dr. Hayri ERTEN

Yrd. Doç. Dr. Arif KORKMAZ

Arş. Gör. Fatma Gül MART

Arş. Gör. Yusuf Ziya KARİPEK

5- Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Sami BAYBAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Galip ATASAĞUN

Doç. Dr. Nermin ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS

Yrd. Doç. Dr. Kemal Enz ARGON

6- İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail TAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Tahir ULUÇ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet HARMANCI

Arş. Gör. Sinan YILMAZ

7- Mantık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Yusuf DAŞDEMİR

8- Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naim ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Feyza DEMİR