Üniversitemizden Diyanet İşleri Başkanlığına Üst Düzey Atama
18.11.2017

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana Başkan Yardımcılığı görevine atanan ilk bayan olmuştur. Yapılan atamadan duyduğum memnuniyeti belirtir, hocamıza yeni görevinde hayırlı ve başarılı hizmetler dilerim.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker                                                                                                                    

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Huriye Martı Kimdir?

1974’te Ankara’da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve yeni adıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, “Rasûlullah’ın Hanımlarını Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent oldu. 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalında Profesör olan Martı çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığının “Hadislerle İslam” adıyla yayınlanan Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı. “Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”, “Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”, “et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”, “Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”, “Hadis, Usul ve Hayat” , “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı” isimli kitapları yayınlandı. Evli ve 3 çocuk annesidir.