Üniversitemizde Karaçay Malkar Dili ve Kültürü Tanıtıldı
05.01.2018

Dil Bilim Topluluğu tarafından Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen Karaçay Malkar Dili ve Kültürü Tanıtım Şenliğinin açılışında, Sarayönü Kafkas Alan Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Bölümlerinin ilk kez iki yıl önce öğrenci almaya başladığını söyleyen Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Gürer Türkiye’de kurulan 5. Dil Bilimi bölümü olduklarını söyledi. Dil belgeleme alan çalışması yapmak için Konya’nın çok isabetli olduğunu kaydeden Gürer, Karaçay Malkar dilinin elektronik ortamda belgelenmesi ve dil bilimsel olarak teorik modellemeye kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, Dil Bilimi Bölümünü çok önemsediklerini ifade etti. Dil bilim bölümüne ve öğrenci topluluğuna böyle bir faaliyeti organize ettikleri için teşekkür eden Buluş: “Karaçay Malkar dili hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada önemli bilgiler elde edeceğiz. Kaybolmaya yüz tutma tehlikesi olan bir dil olması bakımından da bu etkinlik ayrı bir öneme sahiptir.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tavkul, Karaçay Malkarlıların dili ve kültürüne ilişkin sunum yaptı.

Kafkasya halklarının yaşadığı coğrafyanın son derece sarp ve dağlık alanlar olduğuna dikkati çeken Tavkul, "Yaz-kış erimeyen karları barından Kafkas dağlarıyla çevrili bölgede yaşayan halklardır. Kafkasya, onların kültürünü ve dilini şekillendiren coğrafyadır." diye konuştu.

Bölgede çok değişik dillerin konuşulduğunu belirten Tavkul: "Çok farklı etnik kökenden gelen insanlar bir arada yaşar. Binlerce yıldırdır bir arada yaşıyorlar. Ortak bir kültürü paylaşırlar. Bu Kafkas kültürü adını verdiğimiz kültürü yaşayan insanlar günümüzde Kafkasya halkları olarak bilinir. Bu farklı kökenden gelen ve farklı dili konuşan insanlar 19'uncu yüzyıl Osmanlı-Rus kaynaklarında 'Çerkezler' adıyla tanınıyorlardı. Bazı Rus kaynaklarında ise yaşadıkları dağlık bölgeden dolayı 'Dağlılar' ismi verilmişti. Kafkasya'da üç ana dil grubu konuşulur. Bunlar dünyada hiçbir dille akrabalığı tespit edilemeyen dillerdir. Kafkasya'ya özgü, sadece orada konuşulan diller olduğu için dil bilimciler bunu Kafkas dilleri adıyla tek gruba toplamışlardır." dedi.

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ufuk Tuzman da Türkiye'de yaşayan Karaçay Malkarlıların Kafkasya ile ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.