Eylül-Ekim 2018 Dönem VI Seminer Programı

 

TARİH

KONUŞMACI

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

03.09.2018

09:00

 

Anabilim Dalı ve Eğitim Programının Tanıtımı

Seminer ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

 

DR. DURDURAN

07.09.2018

 

 

09:00

MUHAMMED HALİD ACAR

Örneklerle Anket Hazırlama ve Veri Seti (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

DR. ŞAHİN

NAİM YILDIZ

Örnekleme Yöntemleri (Örnek Makale Sunumu İle)

(Dr. Ayşe CAN)

MUSTAFA ÖZDEM

Tanımlayıcı Epidemiyoloji  (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

BURAK BARIŞ ÖZTÜRK

Kesitsel Araştırmalar (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Zehra ARDIÇ)

10.09.2018

09:00

MUHAMMED FURKAN DEMİR

Sağlık Göstergelerini Belirlemede Epidemiyolojik Ölçütler (Dr. Güllü  EREN)

 

 

 

DR. DURDURAN

BURAK GÜNEY

Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışının Temel Kavramları (Dr. Hülya DUMAN)

NUREDDİN ÖZYALVAÇ

Araştırma Projesi Hazırlama ve Rapor Yazımı

(Dr. Ayşe CAN)

ABDUSSAMET KUYUCU

Vaka-Kontrol Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Zehra  ARDIÇ)

 

14.09.2018

09:00

BURAK DOĞRULUK

Kohort Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

 

DR. ŞAHİN

BETÜL İSTANBULLU

Müdahale Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Ayşe CAN)

MUHAMMED MUSA YILDIRIM

Yeme Bozuklukları (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

SEMA BELEN YILDIRIM

TSH Kavramı, Alma Ata Bildirgesi ve Sağlık 21 Hedefleri, 224 Sayılı Yasa (Dr. Zehra  ARDIÇ)

 

17.09.2018

09:00

 

İBRAHİM BAYRAM

Sağlık Personelinin Özlük Hakları

(Dr. Güllü EREN)

 

 

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

ÖZGE KURT

Sağlık Personelinde Disiplin ve Soruşturma

(Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

GALİP DOĞUKAN DOĞRU

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 1 (Dr. Ayşe CAN)

BÜŞRA SULTAN ULUYOL

                 Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 2 (Dr. Ayşe CAN)

MERAL ÖZKAN

Yaşlılık Sorunları ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü (Dr. Hülya DUMAN)

21.09.2018

09:00

 

 

 

 

CEYLAN CARIK

Türkiye’de ve Dünya’da Halk Sağlığı Sorunları (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

DR. DEMİR

 

 

 

 

 

 

 

MUHSİN GÜRKAN GÜRSOY

Örneklerle Salgın İncelemesi (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

OĞUZHAN ACAR

Sürveyans ve Filyasyon Raporu Hazırlama (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

GÖKÇE KOÇAK

Soruşturma ve Muhakkik Raporu Hazırlama (Dr. Ayşe CAN)

 

 

 

 

24.09.2018

09:00

HASAN SALUR

Meslek Hastalıkları ve Epidemiyolojisi (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

 

 

DR. DURDURAN

 

 

 

TUĞÇE KARACA

Özel Durumlarda Beslenme (Dr. Hülya DUMAN)

 

 

 

ÖMER KORKMAZYÜREK

TSM Yönetmeliği 1 (Dr. Ayşe CAN)

SÜMEYYE DEMİRHAN

TSM Yönetmeliği 2 (Dr. Ayşe CAN)

HAVVA KOÇAK

Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyolojisi: AIDS, Sıtma, Tüberküloz, CYBE, Su İle Bulaşan Hastalıklar (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

 

 

28.09.2018

09:00

 

 

 

 

 

FATMA TÜFENKCİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331) (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

 

 

 

 

DR. UYAR

OSMAN TAŞDELEN

Ergonomi ve Ergonomik Risk faktörleri (Dr. Hülya DUMAN)

SEDA NUR ŞİŞMAN

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları (Dr. Hülya DUMAN)

AYŞEGÜL DÜNDAR

İşyeri Ortam Faktörleri Korunma Tedbirleri (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018

09:00

 

 

 

 

 

MERYEM  MECİ

Su Kirliliği, İçme Suyunun Özellikleri, Su Numunesi Alma/Değerlendirme (Dr. Hülya DUMAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

 

SÜMEYYE KARAASLAN

GBP‘da Ana ilkeler ve Rutin Aşı Takvimi ve Erişkin Aşılama (GBP Genelgesi) (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

F. MEHMET CİBELİK

Soğuk Zincir ve Aşı Güvenliği (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

SÜLEYMAN BURAK KADI

6 Aylık TSM Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

AHMET SAİD GÜLER

Eliminasyon, Eradikasyon ve Aşı İle Önlenebilir Hastalık Epidemiyolojisi: Kızamık, Polio, HBV, Neonatal Tetanoz (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

05.10.2018

09:00

FİKRİYE MERVE HARMANCI

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi:  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

 

 

 

DR. UYAR

ZEYNEP SENA GÜRSOY

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi: Ödeme Sözleşme Yönetmeliği (Dr. Hülya DUMAN)

HAKAN ARIK

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Ve Web Uygulamaları

(Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

RAMAZAN BUZ

İlçe Sağlık Müdürlüğü / TSM’de Demirbaş Ve Ayniyat

  (Dr. Hülya DUMAN)

08.10.2018

09:00

GÜRKAN YARBAŞ

Sağlıklı Gebe İzlemleri (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

 

 

 

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

İBRAHİM HALİL AVCI

Lohusa İzlemleri ve Anne Sütü Uygulamaları (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

GÖRKEM YILMAZER

Bebek ve Çocuk İzlemi (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

HATİCE KOÇAK

Atık Yönetimi (Dr. Sevda MUTLU)

12.10.2018

09:00

FATMANUR SERTDEMİR

Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi (663) (Merkez Teşkilat Yapısı) (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

 

 

 

DR. DEMİR

İREM KARATAYLI

Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi (663) (Taşra Teşkilat Yapısı) (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

MUHAMMET AKGÜL

Afet Yönetimi (Dr. Sevda MUTLU)

PAŞA ORHUN

Kanser Epidemiyolojisi (Dr. Sevda MUTLU)

15.10.2018

09:00

M. DOĞAN ÖNALDI

ANKET SUNUMU

STAJ SONU DEĞERLENDİRME SINAVI

 

 

Pazartesi günleri saat 13.30’ da 4. kat bilgisayar laboratuarında istatistik dersi yapılacaktır.