Kasım-Aralık 2018 Dönem VI Seminer Programı

 

 

TARİH

KONUŞMACI

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

01.11.2018

09:00

 

Anabilim Dalı ve Eğitim Programının Tanıtımı

Seminer ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

 

DR. DURDURAN

05.11.2018

09:00

VEYSEL MUZAÇ

Örneklerle Anket Hazırlama ve Veri Seti (Dr. Güllü EREN)

DR. ŞAHİN

MELİK KIRAN

Örnekleme Yöntemleri (Örnek Makale Sunumu İle)

(Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

ELİF YILDIZ

Tanımlayıcı Epidemiyoloji  (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Sevda MUTLU)

ONUR GÜRKAN

Kesitsel Araştırmalar (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

9.11.2018

09:00

FATMA ZEHRA KEKİL

Sağlık Göstergelerini Belirlemede Epidemiyolojik Ölçütler (Dr. Güllü  EREN)

DR. DURDURAN

FATMA ÖZTÜRK

Araştırma Projesi Hazırlama ve Rapor Yazımı

(Dr. Reyhan EVCİ)

BİLGE DEMİRTAŞ

Vaka-Kontrol Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Zehra  ARDIÇ)

12.11.2018

09:00

KARDELEN KOCAHASANOĞLU

Kohort Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Güllü EREN)

DR. UYAR

SÜMEYYE KETENCİ

Müdahale Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

ESHAB RIDVAN ÇELİK

Yeme Bozuklukları (Dr. Güllü  EREN)

ŞENAY TOSUN

TSH Kavramı, Alma Ata Bildirgesi ve Sağlık 21 Hedefleri, 224 Sayılı Yasa (Dr. Zehra  ARDIÇ)

16.11.2018

09:00

MUHAMMED ALİ TOPUZ

Sağlık Personelinin Özlük Hakları

(Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

SENANUR PALA

Sağlık Personelinde Disiplin ve Soruşturma

(Dr. Ayşe Nur ÖZKAFA)

ABDULLAH ALTUNHAN

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri (Dr. Sevda MUTLU)

EMEL ŞAFAK

Yaşlılık Sorunları ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü (Dr. Hülya DUMAN)

19.11.2018

09:00

RAHMİ OĞUZ ŞEKER

Türkiye’de ve Dünya’da Halk Sağlığı Sorunları (Dr. Zehra  ARDIÇ)

DR. DEMİR

ELİF ÜNAL

Örneklerle Salgın İncelemesi (Dr. Reyhan EVCİ)

SEVİM SEDA GÜLKURUSU

Sürveyans ve Filyasyon Raporu Hazırlama (Dr. Hülya DUMAN)

ELİF ŞEYDA ÇELİK

Soruşturma ve Muhakkik Raporu Hazırlama (Dr. Sevda MUTLU)

23.11.2018

09:00

PEMBE GÖKALP

Meslek Hastalıkları ve Epidemiyolojisi (Dr. Reyhan EVCİ)

 

 

DR. DURDURAN

 

TANSU AKBULUT

Özel Durumlarda Beslenme (Dr. Hülya DUMAN)

BÜŞRA ALKIŞ

TSM Yönetmeliği (Dr. Zehra  ARDIÇ)

BURAK BULUT

Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyolojisi: AIDS, Sıtma, Tüberküloz, CYBE, Su İle Bulaşan Hastalıklar(Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

26.11.2018

09:00

ESMA ÖZDARENDELİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331) (Dr. Güllü EREN)

DR. ŞAHİN

MERVE NUR GÜLTEKİN

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlanması (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

BÜŞRA AVCI

İşyeri Ortam Faktörleri Korunma Tedbirleri (Dr. Hülya DUMAN)

EMİNE UÇAR

6 Aylık TSM Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Dr. Sevda MUTLU)

30.11.2018

09:00

AHSEN NUR ÇELİK

Su Kirliliği, İçme Suyunun Özellikleri, Su Numunesi Alma/Değerlendirme (Dr. Hülya DUMAN)

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

CANSU ERTUĞRUL

GBP‘da Ana ilkeler ve Rutin Aşı Takvimi ve Erişkin Aşılama (GBP Genelgesi) (Dr. Güllü EREN)

DÖNE ŞEN

Soğuk Zincir ve Aşı Güvenliği (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

RUKİYE EREN

Eliminasyon, Eradikasyon ve Aşı İle Önlenebilir Hastalık Epidemiyolojisi: Kızamık, Polio, HBV, Neonatal Tetanoz (Dr. Reyhan EVCİ)

03.12.2018

09:00

F. MEHMET CİBELİK

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi:  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Dr. Sevda MUTLU)

DR. UYAR

RUKİYE ÇAKMAK

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi: Ödeme Sözleşme Yönetmeliği (Dr. Reyhan EVCİ)

NADİRE ALTINOK

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Ve Sağlık Bakanlığının  Web Uygulamaları

(Dr. Zehra  ARDIÇ)

CESİM TAŞBULUT

İlçe Sağlık Müdürlüğü / TSM’de Demirbaş Ve Ayniyat

(Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

07.12.2018

09:00

TUĞBA SIĞINDIK

Sağlıklı Gebe İzlemleri (Dr. Sevda MUTLU)

 

DR. DEMİR

MERVE ÖZÇINAR

Lohusa İzlemleri ve Anne Sütü Uygulamaları(Dr. Reyhan EVCİ)

BÜŞRA ELMALI

Bebek ve Çocuk İzlemi (Dr. Zehra  ARDIÇ)

10.12.2018

09:00

HÜSEYİN UYANIK

Atık Yönetimi (Dr. Sevda MUTLU)

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

 

ŞÜKRÜ FURKAN TURAN

Afet Yönetimi (Dr. Reyhan EVCİ)

MUSTAFA DÖNMEZ

Kanser Epidemiyolojisi (Dr. Zehra  ARDIÇ)

14.12.2018

09:00

AYBERK KIVANÇ YILDIRIM

ANKET SUNUMU

STAJ SONU DEĞERLENDİRME SINAVI

 

 

Pazartesi günleri saat 13.30’ da 4. kat bilgisayar laboratuarında istatistik dersi yapılacaktır.