Alttan Derslerin Devamını Alan Öğrenciler İçin Arasınav ve Final Müfredatı (2017-2018 Güz)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. SELÇUK PEKPARLATIR

"Arapça III" Dersi (Eski Lisans) Müfredatı

Arasınav:

1. Anlatımlı Arapça, 50-60. konular arası.
2. Arapça Metinler (Eski kitap), 40-50 arası.

Final:

1. Anlatımlı Arapça, 50-68. konular arası.
2. Arapça Metinler (Eski kitap), 40-60 arası.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Din Psikolojisiİlahiyat (Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR) Borçluların Sorumlu Olduğu Konular

Ders Kitabı: Genel Psikoloji, Feriha Baymur, İnkılap Yayınları, İstanbul.

ARA SINAV

Sorumlu Tutulan Konular:

1- Giriş

2- Psikolojide Araştırma Metotları

3- Davranışın Biyolojik Temeli (Sinir Sistemi başlığına kadar)

4- İnsan Gelişimi

5- Davranışların Kaynakları: Güdüler

6- Savunma Mekanizmaları ve Ruh Sağlığı

7- Birey çevresini nasıl tanır? Duyumlar (Duyumların Sınıflandırılması başlığına kadar)

8- Birey Çevresini Nasıl Tanır? Dikkat ve Algı (Derinlik ve Uzay Algısı başlığına kadar)

9- Kişilik ve Benlik

10- Psikolojinin Gelişimi ve Çeşitli Psikoloji Akımları

GENEL SINAV

Ders Kitabı: Din Psikolojisi, Hayati Hökelekli, TDV Yay., Ankara

Kitabın tamamı