Öğretim Elemanlarının Final Sınav Duyuruları ve Derslerin Sorumluluk Alanları

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

Din Felsefesi Dersi

1. B. DALKILIÇ, Türkiye'de Din Felsefesi (Kitap - Baştan Sona Kadar)
Devam zorunluluğu olan ve devamdan muaf olan bütün öğrenciler için geçerlidir.

2. B. DALKILIÇ, Din Felsefesi, Çalışma ve Deneme Kitabı (Kitap - Baştan Sona Kadar)
3. M. S. AYDIN, Din Felsefesi (Kitap - Baştan Sona Kadar)
4. B. DALKILIÇ, "Problematik Olarak Din - Felsefe Münasebeti" (Kitap Tanıtımı, makale - Baştan Sona Kadar)

Not: Devam zorunluluğu olan ve devamdan muaf olan bütün öğrenciler için geçerlidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

MANTIK Dersi

1. Klasik Mantık Kitapları

2. Derste işlenen konular

3. Bayram DALKILIÇ Mantık Ders Çalışma Notları

4. B. DALKILIÇ - Y. AKYÜZ Aristoteles ve Bacon'a Göre Tümevarım

5. Sunumu öğrenci(ler) tarafından yapılan haftalık konu

6. İbrahim EMİROĞLU Kur'an Mantığı

7. B.DALKILIÇ Mehmet Akif'e Göre Mantık Yanlışları ve Sonuçları

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öğr. Gör. Mustafa YILDIRIM Musiki Dersi
1-A  Arapça   08.01.2018 saat: 10:00-12:00
1-A I.öğretim 08.01.2018  saat: 14:00-16:00
1-B I.öğretim 09.01.2018 saat: 10:00-12:00
1-C I.öğretim 09.01.2018 saat: 14:00-16:00
1-D I.öğretim 10.01.2018 saat: 09:00-12:00
1-A II.öğretim 12.01.2018 saat: 10:00-12:00
1-B II.öğretim 12.01.2018 saat: 14:00-16:00
1-C II.öğretim 16.01.2018  saat: 09:00-12:00
Yer: 314 nolu oda
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ'nin derlerinin final imtihanı sorumluluk alanları:

  1. İSLAM HUKUKU I (AR): Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK'ın "İslam Aile Hukuku" ve " İslam Ceza Hukuku" kitapları.
  2. İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ: Prof Dr. Saffet KÖSE'nin "İslam Hukukuna Giriş" adlı kitabının ilk yedi bölümü. Yedinci bölüm de dahil.
  3. İSLAM HUKUKUNDA KÜLLİ KAİDELER (Seçmeli): Mecelle'nin ilk yüz maddesi, metin ve şerhi ile Külli kaidelerle ilgili teorik bilgiler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Betül ORUÇ

Tefsir Tarihi

Sorumlu Olunan Kitap: Tefsir (El Kitabı) Grafiker Yayınları

Sorumluluk Alanı:  5,6,7. Bölümler

Zürkânî, Menâhilü'l-İrfan, II. cilt ilk kısmında "Tefsir Mertebeleri" başlıklı beş madde. 

Tefsir

Şevkânî, Fethu'l Kadîr Hucurat Suresi 12. ayete kadar metin

Bakara Suresi meali

Tefsir Tarihi ve Usulü 

İsmail Cerrahoğlu Tefsir Usulü Kitabı, Muhkem Müteşabih konusundan kitanın sonuna kadar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Adil Yavuz 

Hadis Tenkidi dersi - Genel Sınav için: 

- Misfir b. Gurmullah ed-Dümeynî'nin (istanbul, 1997) kitabından,

-İkinci Bölüm: Muhaddislere Göre Metin Tenkidi Ölçüleri
-Üçüncü bölüm:: Fakihlere Göre metin Tenkidi Ölçüleri    (s. 99- 409)  arası.