Alttan Derslerin Devamını Alan Öğrenciler İçin Arasınav ve Final Müfredatı (2016-2017 Bahar)

Kur'an Tercümesi Teknikleri (Seçmeli)

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan UĞUR

Vize ve Final:
Prof. Dr. Ali AKPINAR'ın "Kur'an Tercüme Teknikleri" kitabının tamamı.


Ahlak Hadisleri (Seçmeli)

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Huriye MARTI

Vize:
Öğrenciler KIRK HADİSTE ÇOCUK isimli hadis derlemesinde yer alan hadislerin tercümelerinden ve açıklamalarından sorumlu olacaktır. Derleme, İlahiyat Fakültesi kantininden temin edilebilir. Arapça metinleri ezber şartı yoktur.


Arapça IV (Eski Lisans İlahiyat)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Murat GÖÇER

Vize:
Anlatımlı Arapça: 70 - 85. Üniteler arası
Metin: 102 - 112. metinler arası (Eski Kitap)

Final:
Anlatımlı Arapça: 75 - 90. Üniteler arası
Metin: 110 - 120. metinler arası (Eski Kitap)


Arapça II - İDKAB 1. Sınıflar (1. ve 2. Öğretim)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Selçuk PEKPARLATIR

Vize:
"el-Luğatu’l-Arabiyye 3. Cilt" (Kalem Yayınları), Sayfa 7-49 arası

Final:
"el-Luğatu’l-Arabiyye 3. Cilt" (Kalem Yayınları), Sayfa 7-97 arası


Arapça IV - İDKAB 2. Sınıflar (1. ve 2. Öğretim)

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Salih Zeki KEŞ

Nahiv (Gramer): “Anlatımlı Arapça”

Vize Müfredatı:
1) Hâl / Hâl çeşitleri,
2) Cinsi nefyeden lâ,
3) İnne okunan yerler,
4) Enne okunan yerler,
5) En ile muevvelmasdar,
6) Münada,
7) İstisnâ ve müstesnâ,
8) Atıf ve atıf harflerinin anlamları,
9) Bedel

Final Müfredatı:
10) Cezmeden şart edatları,
11) Cezmetmeyen şart edatları,
12) Mubtedânın vücûben haberden önce geldiği yerler,
13) Mübtedânın nekira gelmesi,
14) Haberin vucûben takdimi

Metin: “el-Mutûnu’l-Vâdıha 1”

Vize Müfredatı: 31-39. Metinler 

Final Müfredatı: 40-44. Metinler

Derslerin not yüzdeliği: %50 gramer, %50 metin