Ek Madde-2 Yatay Geçiş İlanı (Mısır, Suriye, Yemen ve Libya dan Yatay Geçiş)

Mısır, Suriye, Yemen ve Libya İlahiyat Fakültelerinden Fakültemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 14.08.2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru sonuçları Fakültemiz web sitesinden duyurulacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2017

İSTENEN BELGELER:
1. Müracaat dilekçesi (Hangi sınıfa yata geçiş yapılacağını belirten, ıslak imzalı)
2. Öğrenci olduğuna dair belge (Aslı, ilgili ülkenin Türkiye büyükelçiliğinden tercümeli ve tasdikli)
3. Transkript belgesi (1., 2., 3. ve 4. sınıflar için belgenin aslı, ilgili ülkenin Türkiye büyükelçiliğinden tercümeli ve tasdikli)
4. Arapça Hazırlık sınıfını bitirip başarılı olduğuna dair belge (Aslı, ilgili ülkenin Türkiye büyükelçiliğinden tercümeli ve tasdikli)
NOT-1: Türk uyruklu olmayan öğrencilerin Türkçe bildiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Türkçe eğitimi almaları gerekmektedir.
NOT-2: Fakültemize Mısır'dan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ilgili ülkede 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce öğrenci olduklarını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
NOT-3: Yatay geçiş için istenen belgelerin eksik olması durumunda belgeler tamamlanıncaya kadar Fakültemizden "Özel Öğrenci" statüsünde ders alınabilecektir. Eğitimini "Özel Öğrenci" olarak tamamlayan öğrenciler Fakültemizden diploma alma hakkından yararlanamayacaklardır.

Ek Madde -2 Yatay Geçiş ilanı 24.08.2017

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları 24-08.2017 -29.08.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.