Türkiye Diyanet Vakfı Burs Duyurusu

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2017 Saat 24:00

Amaç:

Bu programın amacı, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde LİSANS DÜZEYİNDE öğrenim gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmaktır.

Kapsam:

TDV öğrenci yurtlarının bulunduğu ve aşağıda isimleri belirtilen illerde İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır. Program kapsamındaki iller ve TDV yurtları:
AĞRI_______________(Erkek)
ANKARA_______________(Kız ve Erkek)
ANTALYA_______________(Kız)
BİNGÖL_______________(Kız ve Erkek)
BİTLİS_______________(Kız ve Erkek)
BURDUR_______________(Kız ve Erkek)
BURSA_______________(Erkek)
ELAZIĞ_______________(Erkek)
ERZURUM_______________(Kız ve Erkek)
GAZİANTEP_______________(Kız)
ISPARTA_______________(Kız ve Erkek)
İSTANBUL_______________(Erkek)
KASTAMONU_______________(Kız)
KAYSERİ_______________(Kız ve Erkek)
KONYA_______________(Erkek)
KÜTAHYA_______________(Kız)
MARDİN_______________(Kız)
SAKARYA_______________(Kız)
SİİRT_______________(Kız ve Erkek)
VAN_______________(Kız ve Erkek)

Bu programa Türkiye Diyanet Vakfınca sınırlı sayıda ve mülakat yöntemiyle öğrenci alınarak, müftülükler ve ilahiyat fakülteleriyle işbirliği içinde akademik ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

Program, asgari 7 uygun adayın bulunduğu illerde başlatılacaktır.

Programa alınan öğrencilerin Vakıfça belirlenecek yurt veya iyilik evinde barınması ve akademik, kültürel-mesleki ders ve faaliyetlere katılımı, bu derslerde başarılı olması gerekmektedir.

Bursluluğa Kabul Şartları:

T.C. vatandaşı olmak.
22 yaşından gün almamış olmak.
İlahiyat/İslami ilimler fakültesinde öğrenim görüyor olmak.
Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.
Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
Herhangi bir siyasi kuruluşa üye olmamak.
Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

Barınma Bursu,
9 ay boyunca (Ekim-Haziran) aylık burs desteği,
Sosyal, kültürel ve akademik faaliyet desteği.

Türkiye Diyanet Vakfı 2017-2018 Eğitim Dönemine ait Öğrenci Destek Programlarına ve başvuru işlemlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tdvegitimkultur.org/index.php/burslar