22. Yuvarlak Masa Seminerleri - Maturidi'nin Evrenselci İslam Yorumu: Etnisite, Kültür ve Dil / Prof. Dr. Tahir Uluç