Mesnevi'den Damlalar Dersleri Başladı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde artık geleneksel hâle gelen Mesnevi'den Damlalar dersleri başladı. Fakülte Konferans Salonunda yapılan derse çok sayıda öğrencimiz katıldı. Prof. Dr. Muhammed Şehriyari'nin Farsça olarak sunduğu anlık çevirisini İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Kaplan'ın yaptığı ilk derste Şehriyari, Mesnevi'nin 4. defterinde geçen balıkçılar, gölet ve üç balık hikâyesini anlattı. Hz. Mevlana'nın insanı; akıllı, yarım akıllı ve câhil olmak üzere üç grupta değerlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Muhammed Şehriyari, bu tip insanların özelliklerinin gölet, balıkçılar ve üç balık hikâyesiyle somutlaştırdığını söyledi. İlgili hikâyede akıllı balığın etrafından olup biteni anlayan bilinçli ve akıllı insanları temsil ettiği için bu nedenle tehlikeden kurtulduğunu, yarım akıllı balığın her ne kadar akıllı balık kadar farkındalık sahibi olmasa da sıkıntıya girerek tehlikeden kurtulduğunu, ancak câhil olan balığın ise bırakın tehlikenin farkında olmak neler olup bittiğiyle ilgili en ufak bir fikrinin bulunmadığını bu sebeple balıkçılara yem olmaktan kurtulamadığını ifade eden Şehriyari, insanların da bu hikâyedeki gibi akıllı, yarım akıllı ve câhil olmak üzere üç grupta değerlendirilebileceğini, bu itibarla akıllı olanların yollarını aydınlatan bir akla sahip oldukları için tehlikelerden kurtulabildiğini yarım akıllının en azından akıllıya tabi olarak ya da taklit ederek sıkıntıları biraz zahmetli de olsa aşabileceğini, ancak etrafından olup bitenlerin farkında olmayan cahil insanların ise tehlikelerden kurtulamayıp iş işten geçtikten sonra keşkelerle, ah u vahlarla kendini oyaladığını ve kaybedenlerden olduğunu ifade etti. Hikâyeden çıkarılacak bir başka dersin ise hikâyede akıllı balığın kendisini oyalayıp balıkçılara yem edeceğini düşündüğü diğer iki balıkla istişare yapmamasıdır. İstişarenin Kur'an ve sünnetin emri olduğunu söyleyen Şehriyari, ancak bu hikâyede kişinin kendinden düşük seviyedeki kişilerle istişare yapılmaması sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

Daha çok fakültede Farsça seçmeli dersini alan öğrencilerimizin yoğun olarak katıldığı Mesnevi'den Damlalar dersi güz döneminde 8 ders olarak yapılacak.