İdari Personel

Şazer BİLGİN (Fakülte Sekreteri)
Ahmet ADIGÜZEL (Şef)
Mustafa AVAN (Şef)
Nevin ÜNAL (Şef)
Rabia ÜNÜVAR (Şef)
Ali ERFİDAN (Tekniker)
Doğan HARMANKAYA (Bilgisayar İşletmeni)
Fatih TURANALP (Bilgisayar İşletmeni)
Hülya İLSEVEN (Bilgisayar İşletmeni)
Kader KARA (Bilgisayar İşletmeni)
Kamil ASLAN (Bilgisayar İşletmeni)
 Ömer Faruk ÖZDEN (Bilgisayar İşletmeni)
Önder YAVUZ (Bilgisayar İşletmeni)
Yusuf DİŞBUDAK (Bilgisayar İşletmeni)
 Zeliha DİNÇ KULDAŞ (Bilgisayar İşletmeni)
Ali DUR (Memur)
Emine SUNGUR (Memur)
Hakan Tevfik AYDOĞAN (Memur)
İbrahim ÖĞÜTÇÜ (Memur)
İsmet ERTEN (Memur)
Mahmut Selman BÜYÜKMATÜR (Memur)
Ömer Bayram TURACI (Teknisyen)
Mustafa Selçuk ŞAHİN (Şoför)
 Esme ULUDAĞ (Hizmetli)
Eyüp ASIL (Hizmetli)
Fatma UÇAK (Hizmetli)
 Mehmet Ali UĞUZ (Hizmetli)
Esme ULUDAĞ (Hizmetli)
Remzi GEREDELİ (Hizmetli)
Sait ASIL (Hizmetli)
Zafer KAÇAR (Hizmetli)