01 ARALIK - 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

 

01 ARALIK - 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA

 GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç.Dr. Ahmet Sami GÜVEN, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 28 Aralık 2017  tarihinde Doçent Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Yrd.Doç.Dr. Necla ÖZCAN, Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında 01 Aralık 2017 tarihinde Yardımcı Doçent Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Yrd.Doç.Dr. Levent KORKMAZ, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında 26 Aralık 2017 tarihinde Yardımcı Doçent Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Yrd.Doç.Dr.Semih ERDEN, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 28 Aralık 2017 tarihinde Yardımcı Doçent Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Uzm.Dr.Yeşim KÜÇÜKKAĞNICI, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalında 18 Aralık 2017 tarihinde Yandal Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Uzm.Dr.Yasin HABİPOĞLU, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı  Yoğun Bakım Bilim Dalında 18 Aralık 2017 tarihinde Yandal Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Uzm.Dr.Demet TEKCAN , Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında 29 Aralık 2017 tarihinde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Dr. Büşra UĞUZ, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında 04 Aralık 2017 tarihinde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Dr.Abdullah Gürhan DUYAN, Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalında 04 Aralık 2017 tarihinde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Dr.Muhammed Yusuf Ozan AVCI, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 11 Aralık 2017 tarihinde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

Dr.Eren Berkay ÖZKAYA, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalında 15 Aralık 2017 tarihinde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevine başlamıştır. 

 

 

Tıp Fakültesi ailesi olarak aramıza yeni katılan öğretim elemanlarımıza görevlerinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Dekan