"SAĞLIKTA ŞİDDET HUKUKİ DURUM ve HAKLARIMIZ" KONFERANSI