Yönetim Kurulu

Prof. Dr.
Celalettin VATANSEV
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr.
M.Metin BELVİRANLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr.
Orhan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr.
Saim AÇIKGÖZOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr.
Mehmet Mesut PİŞKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr.
Adem AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Pembe OLTULU
Yönetim Kurulu Üyesi