Etik Kurul Üyeleri

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ
 
Doç. Dr. Burak Cem SONER
Tıbbi Farmakoloji
Başkan
Prof. Dr. A.Sadık GİRİŞGİN
Acil Tıp
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet AK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkarı
Raportör
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN Göz Hastalıkları Üye
Prof. Dr. T.Kemal ŞAHİN
Halk Sağlığı
Üye
Prof. Dr. Sema Tuncer UZUN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üye
Prof. Dr. Figen GÜNEY
Nöroloji
Üye
Prof. Dr. Müslüm YURTCU
Çocuk Cerrahisi
Üye
Doç. Dr. Resul Yılmaz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı
Üye
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KILINÇ Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Z.Işık SOLAK GÖRMÜŞ
Fizyoloji Üye
Osman ÖZKAN
Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye
Üye
Avukat Muhammed BAYSAL
Hukuk
Üye
 
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ
 
Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU
Radyoloji
Başkan
Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN
Tıbbi Farmakoloji
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI Anatomi Raportör
Prof. Dr. A.Önder GÜNEY
Beyin ve Sinir Cerrahisi            
Üye
Prof. Dr. Feridun KARAKURT
İç Hastalıkları
Üye
Prof. Dr. Sevil KURBAN Tıbbi Biyokimya Üye
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Tıbbi Mikrobiyoloji Üye
Doç. Dr. Murat ÇAKIR Genel Cerrahi Üye
Doç. Dr. Mehmet Burhan OFLAZ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Üye
Doç. Dr. Adem AYDIN Ruh Sağlığı ve Hastalıkarı Üye
Doç. Dr. Hacı Hasan ESEN Tıbbi Pataloji Üye
Yrd. Doç.Dr. Berrin OKKA Tıp Tarihi ve Etik Üye
Yrd.Doç. Dr. Yasemin DURDURAN
Halk Sağlığı
Üye