PROF.DR.
AHMET YILMAZ
Ana Bilim Dalı: Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Bina-Oda No : 201
Telefon : 0 332 323 82 50/ 8061
E-Mail : ahmetyilmaz@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Arap Dili ve Edebiyatı , 1974 - 1978
 • Yüksek Lisans, Riyadh University , Edebiyat Fakültesi, Dilbilim, 1980 - 1981
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı, 1985 - 1991
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Ankara Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Öğr.Gör., 1981 - 1991
 • Ankara Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Dr.Öğr.Gör. , 1991 - 1997
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Yard. Doç., 1997 - 2002
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Doçent, 2002 - 2008
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi, Prof. , 2008 -
Ödüller
 • Patent (İhtira Beratı) , Türk Patent Enstitüsü, 1992
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 • Arap Edebiyatında Türkler : Cemal Paşa, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 4, s.97-111, 2007.
 • Masadıru majallat al-nisab li Mustaqimzada Suleyman, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 8, s.23-48, 2009.
 • Dergâha Gelen Bir Manzum Arîza, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Mevlana Özel Sayısı, s.113-117, 2007.
 • Türk Kültüründe Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı İsimler I, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 1, s.109-128, 2006.
 • Türk Kültüründe Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı İsimler II, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı I1, s.31-42, 2006.
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • Müstakimzade’nin Kaside-i Ayniye Tercümesi ve Şerhi, Selçuk Ü. İlahiyat F.Dergisi, sayı 9, s.241-264, 1999.
 • Son Divan Şairlerimizden Şeref Hanım ve Münacatları, Selçuk Ü. İlahiyat F.Dergisi, sayı 10,s.201-215,2000.
 • Edebiyatında Kadın Şairler ve Naat, Türkler 11(Osmanlı Özel Sayısı), s.768-775, 2002.
 • Türk Edebiyatında Naatî Mahlasını Kullanan Şairler, İSTEM, sayı 1, s.77-80,2003.
 • Mustaqim-zada wa ahammu muallafâtihi “majallat al-nisab”, Selçuk Ü. İlahiyat F.Dergisi, sayı 16, s.19-26, 2003.
 • Türk Edebiyatında Esma-i Nebeviye-i Şerifeyi Tadat Geleneği, İSTEM, sayı 2, s.159-172, 2004.
 • Al-şâir al-Turkî Mustafa Beg en-Naatî ve mekânetu urjûzetihî el-musemmâ bi-Edhem ve’l-Humâ fi’l-adab al-TurkîSelçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, sayı 17, s.39-46, 2004.
 • Edep Örneği Olarak Raşit Halifelerin Beşincisi Ömer b.Abdilaziz’den Seçtiklerim, İSTEM, sayı 8, s.255-262, 2006.
 • Muhibbî Divanında Yemin Kalıpları, İSTEM, sayı 9, s.83-90, 2007.
 • Mesnevî’de İbrahim-i Edhem Hikayeleri, İSTEM, sayı 10, s.221-226, 2007.
 • 18 inci Yüzyılda Yapılmış Bir Atasözü Derlemesi, Yeni Türkiye Yayınları 701 Osmanlı Özel Sayısı, s.176-179, 2000.
 • İnsan İsimleri Hakkında Bir Araştırma, Selçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, sayı 18, s.39-46, 2004.
 • Müstakimzade’nin Durub-ı Emsalinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi, Selçuk Ü., Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 6, Konya 1999.
 • Safa’nın İbrahim Edhem Destanı, Selçuk Ü., Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 7, Konya 2000.
 • Ahmed Sadık Paşa Hamsi Gazeli ve Tahmisi, Selçuk Ü., Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 8, Konya 2000.
 • Unutulmuş Bir Nevruz Geleneği, RİBAT, sayı 280, Konya 2006.
 • Çocuklarımız ve Edebiyatımız, RIBAT, sayı 281, Konya 2006.
 • Hz. Peygamber’in Mezar Odası, RİBAT, sayı 289-290-291-292, Konya 2007.
 • Peygamber Doğuran Ana, Amine Validemiz, Kutlu Doğum Dergisi (Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Kutlu Doğum Özel Sayısı), 2011.
Diğer Yayınlar
 • Mecelletü’n-nisâb, TDV İslam Ansiklopedisi,c.28, İstanbul, 2003.
 • Müstakimzade Süleyman Sadeddin, TDV İslam Ansiklopedisi,c.32, İstanbul, 2006.
 • Na’tî Mustafa Edhem ü Hümâ, Sel-Ün Vakfı Yayınları, Konya, 1999.
 • Mecelletü’n-Nisab Fihristi, Sel-Ün Vakfı Yayınları, Konya, 2000
 • Üç Hanım Şairin Dilinden Hz. Peygamber, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2005.
 • Naatî’nin Edhem ile Hümâ Mesnevisi, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2010.
 • Geylânî Tefsiri,.Geylani Yayınları, İstanbul, 2011. (Gürer D. Ve arkadaşları ile)
 • Edebî Osmanlıca 1, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2013, 2014.
 • Dersler Yükleniyor...