DOÇ.DR.
AHMET KOYUNCU
Ana Bilim Dalı: Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon : 0332 325 20 24
E-Mail : akoyuncu@konya.edu.tr
Web Sitesi : koyuncuahmet42@gmail.com
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Sosyoloji, 1997 - 2001
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji, 2002 - 2005
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji, 2005 - 2011
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Organizasyonlar Müdürü, 2002 - 2010
 • Nevşehir Üniversitesi, Sosyoloji, Araştırma Görevlisi, 2010 - 2012
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji, Bölüm Başkanı, 2012 - 2015
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2012 - 2017
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Müdür Yardımcısı, 2016 -
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 -
Uzmanlık Alanı
 • Göç Sosyolojisi
 • Kent Sosyolojisi
 • Türk Sosyolojisi
Projeler
 • Out-Side-In – Inclusive Adult Education for Refugees, European Commission, 2018
 • Toplumsal Değişim Enstitüsü, İnsan Vakfı, 2017, 7 Yayın
 • Konya’nın Dostları Eğitim Ve Kültür Programı, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Sivil Toplum Destekleri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı, 2016, 1 Yayın
 • TEPEKENT’TE GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL KODLARI -MONOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA, Selçuklu Belediyesi, 2016, 1 Yayın
 • BOSNA HERSEK MAHALLESİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ARAŞTIRMASI, Selçuklu Belediyesi, 2016, 1 Yayın
 • Konya'daki Suriyeli Misafirlerin Ekonomik Potansiyelleri Ve İşbirliği İmkanlarının Belirlenmesi, T. C. Kalkınma Bakanlığı, MEVKA, 2015, 3 Yayın
 • Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın, Avrupa Birliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı, 2015, 4 Yayın
 • Uluslararası İmam Hatip Liseleri Çalıştayı, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), 2013, 1 Yayın
 • 100 Yılın Ardından Türkiye'de Sosyoloji Öğrenci Çalıştayı, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, 2015, 1 Yayın
 • Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılması Projesi, T. C. Kalkınma Bakanlığı MEVKA, 2012, 2 Yayın
 • Hüyük’te Organik Çilek Üretiminin Markalaşması Ve Pazarlanması Araştırması Projesi, T. C. Kalkınma Bakanlığı MEVKA, 2012, 1 Yayın
 • Nevşehir’de El Sanatları ve Hediyelik Eşya Sektörü, Avanos Belediyesi, 2011
 • Sema Okulu, Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı, 2011, 1 Yayın
 • Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 2011
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), Kimliğin İnşasında Kent: Konya Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, Yıl:2013, Cilt:8, Sayı:2, s.155-179
 • Koyuncu, Ahmet, (2012), “Bir Yapısalcılık Eleştirisi: Derrida ve Yapısöküm” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2012, Sayı: 22, ss. 301-317, İstanbul.
 • Koyuncu, Ahmet, (2011), “Levi-Strauss Yapısalcılığı” S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2011, Sayı 26, ss. 253-262, Konya.
 • Koyuncu Ahmet (2014). “The Kitchen Of Hunting Passion: A Research On The Problems Of The Shotgun Producers Who Operate In Huglu”, Turkish Studies -. Journal of Turkish Studies, 9 (Volume 9 Issue 5), 1433-1445., Doi: 10.7827/TurkishStudies.6931
 • Koyuncu, Ahmet, (2009), “Küresel Kentte Komşuluk”, S.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2009, Sayı 22, ss. 23-42, Konya.
 • Koyuncu, Ahmet, (2011), “Sosyoloji Kuramlarında Kent” S.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Sayı 25, ss. 31-56, Konya.
 • Koyuncu, Ahmet, (2011), “Anadolu Kentlerine Göç: Konya Örneği” Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2011, Sayı 1, Nevşehir.
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), “Gündelik Hayatta Komşuluk”, Sosyoloji Divanı Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 9-21.
 • Koyuncu Ahmet, Birekul Mehmet (2014), “Bir Model Arayışı Olarak Uluslararası İmam Hatip Liseleri”, Muhafazakar Düşünce Dergisi(40), 171-188.
 • Koyuncu, Ahmet, (2014), “Türkiye’de Sosyoloji Ekolleri”, Sosyoloji Divanı Dergisi, Asırlık Sosyoloji Özel Sayısı, Yıl: 2, Sayı: 4, Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 65-96.
 • Koyuncu, Ahmet, (2016), “Sosyolojinin Pratisyenleri Üzerine Asimetrik Bir Tartışma: Toplumsal Kabul Ve Meşruiyet”, Sosyoloji Divanı Dergisi, Sosyolojik Muhayyile Özel Sayısı, Yıl: 4, Sayı: 8, Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 267-278.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • Kayadibi. Saim, Birekul. Mehmet, Koyuncu. Ahmet (2013), “Contribution of Religious-Tourist Attractions to Social Tolerance: The Case of Batu Caves in Malaysia”, International Conference on Religious Tourism and Tolerance.
 • Koyuncu, Ahmet (2014), "Urban Vıews of Conservatıve Identıty-The Case of Turkey", Registration- Identity: Representation & Practices - Lisbon, 11-12 September, 2014
 • Koyuncu, Ahmet (2016), “Şiddetin İslamileştirilmesinin Yeni Aktörü DEAŞ’e Katılımlar Üzerinden Bir Profil Denemesi”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5-7 Mayıs 2016, Konya-Türkiye, ss. 58-65.
 • Koyuncu, Ahmet (2016), “Ensar Muhacir Kardeşliğinden Yerli Sığınmacı Dikotomisine Toplumsal Barış ve Suriyeliler Gerçeği”, II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.
 • Koyuncu, Ahmet (2017), “Birlikte Yaşama Ve Çok Kültürlülük Bağlamında Sınır Aşırı Göçler Ve Avrupa’nın Göçle İmtihanı” III. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2017, Sevilla, İspanya.
 • Koyuncu, Ahmet (2017), “Gurbet mi? Vatan mı? Türkiye’deki Suriyelilerde Vatan Algısı” II. Uluslararası Türk Cezayir Konferansı- Kimlik ve Kültürel Farklılık, 14-15 Kasım 2017, Sakarya, Türkiye.
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), “Sille’deki Değişimin Sosyolojik Analizi”, I. Ulusal Sille Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013, Konya.
 • Koyuncu, Ahmet; Aydemir, M. Ali (2013), “Kulu’da Toplumsal Hayatın Kırsal Görünümleri: Kulu Köyleri Üzerine Sosyolojik İnceleme”, Aidiyet, Göç ve Tarımın Şehri Kulu Sempozyumu, 19-21 Ekim 2012, Kulu-Konya, s.171-196.
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), “Ailenin Sosyal Çevresi İle Kurduğu İlişkide Toplumsal Yakınlığın Öznesi Olarak Komşuluk”, Değişen Dünya’da Aile, Editör: Gökhan Tuncel, Malatya: BİLSAM Sempozyum Serisi Yayın No: 4, ss. 25-42.
 • Koyuncu, Ahmet, (2015), “Yerel Halkın ‘Açık Kapı’ Politikası Ve Suriyelilere İlişkin Kanaatleri” Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu (29-30 Mayıs 2015), İstanbul, ss. 455-478.
 • Koyuncu, Ahmet (2016), “Suriyelilerin Göçü ve Gelecekteki Yeni Toplumsal İlişkiler”, Toplumsal Değişim Sempozyumu (25-27 Mart 2016), İnsan ve Medeniyet Hareketi, İstanbul, ss. 53-68.
Diğer Yayınlar
 • Kentin Yeni Misafirleri SURİYELİLER (2014), Konya: Çizgi Kitabevi
 • Komşuluk Kültürü (2014), Editör: Koyuncu Ahmet, Ankara: Hece Yayınları
 • Kentleşme ve Göç (2015), İstanbul: Hikmetevi Yayınları
 • Alver K., Koyuncu A., Aydemir M.A., Çağlak U., Tepekent: Bir Köyün Kültürel Dokusu, (2016), Konya: Çizgi Kitabevi
 • Koyuncu, Ahmet, (2012), “Türkiye’de Göç ve Kentleşme”, Kent Sosyoloji, Editör: Köksal Alver, İstanbul: Hece Yayınları, ss. 379-393.
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), “Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak Aile”, Sistematik Aile Sosyolojisi, Editör: Mustafa Aydın, Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 357-378.
 • Koyuncu, Ahmet, (2013), “Konya’da Sosyal Hayat”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Yayın No: 209, Cilt: 5, ss. 291-294.
 • Koyuncu, Ahmet, (2014), “Gündelik Hayatta Komşuluk”, Komşuluk Kültürü, Editör: Ahmet Koyuncu, İstanbul: Hece Yayınları, ss. 11-26.
 • Koyuncu, Ahmet, (2014), “Kadına Yönelik Şiddet Sarmalında Aile”, Aile Sosyolojisi Yazıları, Editör: Mustafa Aydın, İstanbul: Açılım Kitap, ss. 235-258.
 • Koyuncu, Ahmet, (2015), “Konya Şehir Kimliği”, Konya Şehir Kimliği Çalıştayı 2015, Konya Büyükşehir Belediyesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015
 • Koyuncu, Ahmet (2016), “Nimet mi? Külfet mi? Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıları ve Göç Ekonomisi Üzerine Bir Derkenar”, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Ed. Adem Esen, Mehmet Duman, İstanbul: WALD yay., ss. 107-130.
 • Abdullah Topçuoğlu, Ertan Özensel, Ahmet Koyuncu (2017), “Bir İmkan Olarak Konya’daki Suriyeliler”, Konya Araştırmaları Göç ve İskan, Editör: Alaattin Aköz, Doğan Yörük, Konya: Palet Yayınları, ss. 315-326.
 • Koyuncu, Ahmet (2017), “A Blessing? A Burden? An Annotation On Turkey’s Syrian Asylum Seekers And Migration Economy”, Syrians Under Temporary Protection In Turkey: Findings And Recommendations, World Academy For Local Government And Democracy, Ed. Adem Esen, Mehmet Duman, İstanbul: WALD, p. 115-140.
 • Dersler Yükleniyor...

Koyuncu, Ahmet (2016-), “Out-Side-In – Inclusive Adult Education for Refugees”, European Commission, The Coordinator of the Project: Institute for Didactics of Democracy of the Leibniz University Hannover, Germany. Project Partners: Folkuniversitetet, Sweden; Synergy of Music Theatre, Greece; Speha Fresia Cooperative, Italy; The Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Slovenia; Konya Metropolitan Municipality, Turkey; The University of Vechta, Germany; The University of Pavia, Italy; Four Elements, Greece. This project has been co-funded with support from the European Commission. Project consultant

Koyuncu, Ahmet (2017-) "Toplumsal Değişim Enstitüsü" İnsan Vakfı, Proje Danışmanı

F. Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulan bildiriler

F.1 Koyuncu, Ahmet (2012),  Konya'da Göç ve Kentleşme, BİLKAD (Bilgi İletişim Kültür Araştırma Derneği) Salı Söyleşileri, 03.01.2012

F2 Koyuncu, Ahmet (2014) Konya'da Göçün Tarihsel Gelişimi, Mevlana Kalkınma Ajansı İç Göç Yönetişim Paneli, 22.04.2014

F.3 Koyuncu, Ahmet (2014), Kentin Yeni Misafirleri "Suriyeliler", BİLKAD (Bilgi İletişim Kültür Araştırma Derneği), 28.10.2014

F.4 Koyuncu, Ahmet (2014), Türkiye ve Konya'daki Suriyelilerin Sosyolojik Tahlili, MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) Konya Şubesi, 01.11.2014

F.5 Koyuncu, Ahmet (2014), Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Günleri, XXXVIII, 23.12.2014

F.6 Koyuncu, Ahmet (2015), Konya Şehir Kimliği Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, 15.01.2015

F.7 Koyuncu, Ahmet (2015), Sınır Aşırı Göç: Suriyeliler Paneli, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Seminerleri, 25.02.2015

F.8 Koyuncu, Ahmet (2015), Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi, 26.03.2015

F.9 Koyuncu, Ahmet (2015), Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Selçuk Üniversitesi, 08.04.2015

F.10 Koyuncu, Ahmet (2015), “Yerel STK’lar Arası Ağ Oluşturma ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, Öfke ve Şiddet Diyalektiğinde Kadın AB Projesi, Çağdaş Aile Derneği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Aile Derneği, Konya Barosu, 21.04.2015

F.11 Koyuncu, Ahmet (2015), “Suriyeli Muhacirler ve Sorunları”, Mazlumlarla Dayanışma Paneli, Dost Eli, İKDAM Eğitim Derneği, SelSebil, İHH, Medeniyet Vakfı, vd., 09.05.2015

F.12 Koyuncu, Ahmet (2015), “Türk Sosyolojisinde Metodoloji Sorunu”, 100 Yılın Ardından Türkiye'de Sosyoloji Öğrenci Çalıştayı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 13.05.2015

F.13 Koyuncu, Ahmet (2015), Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Hunat Hatun Kültür Merkezi, 15.11.2015

F.14 Koyuncu, Ahmet (2015), Suriyeli Mülteciler, HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği), 04.12.2015

F.15 Koyuncu, Ahmet (2015), “Göçün Topluma Kazandırdıkları”, Direniş ve İşgal Arasında Mültecilik Paneli, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), 19.12.2015

F.16 Koyuncu, Ahmet (2017), “Göç ve Toplum İlişkisi”, 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresi, Göç ve Çocuk, Konya: 11-13 Mayıs 2017.

 

 • ORGANİZASYONLAR
 • Koyuncu, Ahmet (2009),  “Tarihi Kentler Birliği Konya Buluşması” Konya Büyükşehir Belediyesi, 27 – 29 Eylül 2009, Görev: Koordinatör
 • Koyuncu, Ahmet (2008),  “Türkiye Güney Kore Kültür Etkileşimi Programı” Konya Büyükşehir Belediyesi-Güney Kore Büyükelçiliği, 27 Temmuz – 14 Ağustos 2008, Görev: Koordinatör
 • Koyuncu, Ahmet (2008),  “11. World Conference of Historical Cities” Konya Büyükşehir Belediyesi-the League of Historical Cities, 10 – 13 Haziran 2008, Görev: Organizasyon Komitesi Üyesi
 • Koyuncu, Ahmet (2008),  Koyuncu, Ahmet (2008),  “Türkiye Güney Kore Kültür Etkileşimi Programı” “Türkiye Güney Kore Kültür Etkileşimi Programı” Konya Büyükşehir Belediyesi-Güney Kore Büyükelçiliği, 16 Aralık 2007 - 06 Ocak 2008, Görev: Koordinatör
 • Koyuncu, Ahmet (2008),  “Mevlana Hoşgörüsünde Uluslararası Gençlik Buluşması”, Proje Koordinatörü: FOMGED Gençlik Kulübü, Proje Ortakları: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi , 20 – 25 Ağustos 2007, Görev: Organizasyon Komitesi Üyesi
 • Koyuncu, Ahmet (2007), “MEVİPO -Mevlana’nın İzinde Barış ve Hoşgörü Uluslararası Proje Olimpiyatı”, Proje Koordinatörü: UNESCO,  Proje Ortakları: Konya Büyükşehir Belediyesi, 27 – 29 Nisan 2007, Görev: Organizasyon Komitesi Üyesi & Jüri Üyesi
 • Koyuncu, Ahmet (2007), “41. Aşıklar Bayramı” Konya Büyükşehir Belediyesi, 21 – 22 Mart 2007, Görev: Koordinatör
 • Koyuncu, Ahmet (2006), “I. Yerel Yönetimler Kültür Şurası” Konya Büyükşehir Belediyesi, 01 – 02 Eylül 2006, Görev: Koordinatör
 • Koyuncu, Ahmet (2006), “Understanding Globalizations in Turkish Periphery: The Case of Konya” Sempozyumu – Salt Lake City / ABD 29 – 30 Mart 2006, Görev: Koordinatör