ARŞ.GÖR.
FATMA ŞEYMA BOYDAK
Ana Bilim Dalı: Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Bina-Oda No : NEÜ İlahiyat Fakültesi - Oda:333
Telefon : 0332 3238250 - 8162
E-Mail : fboydak@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,İlahiyat, -
 • Yüksek Lisans, Necmettin Erbakan Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk-İslam Sanatları, 2012 - 2014
 • Doktora, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk-İslam Sanatları, 2014 -
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Türk-İslam Sanatları Tarihi A.D., Arş. Gör., 2014 -
Uzmanlık Alanı
 • Türk-İslam Kitap Sanatları
 • Türk Cild Sanatı
 • Türk Tezhîb Sanatı
Üyelikler
 • İSTEM , Akademik Hakemli Dergi, -
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2017). Osmanlı Kitap Kabı Semselerindeki Serbest Dolantı Bulut Motifi Örnekleri. İSTEM(29), 125-142. (Yayın No: 3693935)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). Rodos Fethi Paşa Vakfı Hâfız Ahmet Ağa Kütüphanesi'nde Bulunan XVI. Yüzyıla Ait Bazı Yazma Eserlerdeki Unvân Sayfası Tezhibleri. İSTEM(26), 73-93. (Yayın No: 3403813)
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2017). Endülüs Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesinin Mimarîye Yansıması: İşbîliye el-Kasrı (Sevilla Alkazarı). 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 110-125. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3867705)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2017). Bulut Motifinin Köken İtibariyle Ejderle Bağlantısı Üzerine. VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, 283-288. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3748466)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Anadolu Selçuklu Cildleri ve Mücellidleri. Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, 1, 511-535. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3403899)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). Fâtih Devri Cild Sanatı. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 3, 223-236., Doi: dx.doi.org/10.12658/TLCK.5.3.BO16 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3403989)
 • ARITAN AHMET SAİM,BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). Karamanoğulları Kitap San’atları: Cild ve Tezhib. Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II - Karamanoğulları Beyliği, 1 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3405192)
Diğer Yayınlar
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2017). Şehir ve Alimleri Sempozyumu I. İSTEM(29), 217-224. (Yayın No: 3750746)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). San'atkâr Yönüyle Muhterem Hocam Prof. Dr. Ahmet Sâim Arıtan. İSTEM(28), 429-444. (Yayın No: 3406973)
 • BOYDAK FATMA ŞEYMA (2016). Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 8-11 Ekim 2015/KONYA. İSTEM(26), 199-208. (Yayın No: 3407005)
 • Dersler Yükleniyor...