YRD.DOÇ.DR.
GÜLFİDAN BİTİRGEN
Ana Bilim Dalı: Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon :
E-Mail : gbitirgen@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Öğrenim Durumu
 • Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP, 2002 - 2008
Deneyimler
 • 2014 - , NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ,YARDIMCI DOÇENT
Üyelikler
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ, 2009 -
Yayınlar
 • Bitirgen G, Ozkagnici A, Kerimoglu H, Kamis U, "Acute postoperative endophthalmitis with an unusual infective agent: Acinetobacter baumannii.", Journal of Cataract and Refractive Surgery, 39(1), 143-144 (2013)
 • Bozkurt B, Yıldırım MS, Okka M, Bitirgen G. "GAPO syndrome: Four new patients with congenital glaucoma and myelinated retinal nerve fiber layer." American Journal of Medical Genetics Part A, 161(4), 829-834 (2013)
 • Bitirgen G, Ozkagnici A, Malik RA, Oltulu R. "Evaluation of contact lens-induced changes in keratoconic corneas using in vivo confocal microscopy." Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54(8), 5385-5391 (2013)
 • Bitirgen G, Ozkagnici A, Malik RA, Kerimoglu H. "Corneal nerve fibre damage precedes diabetic retinopathy in patients with Type 2 diabetes mellitus." Diabetic Medicine, 31, 431-438 (2014)
 • Oltulu R, Satirtav G, Altunkaya O, Bitirgen G, Okka M. "Effect of mydriasis induced by topical instillations of 0.5 % tropamide on the corneal biomechanical properties in healthy individuals using ocular response analyzer." Cutaneous and Ocular Toxicology, doi:10.3109/15569527.2014.883404 (2014)
 • Bitirgen G, Okka M, Bozkurt B, Doğru İ, Kerimoğlu H, Öztürk BT, Kamış Ü. "Dirençli glokom olgularında transskleral diod lazer siklofotokoagülasyon", Türk Oftalmoloji Gazetesi, 42, 434-437 (2012)
 • Kamış Ü, Bitirgen G. "İatrojenik lens yaralanmaları", Türk Oftalmoloji Gazetesi, 42 S, 27-30 (2012)
 • Okka M, Bitirgen G, Kerimoğlu H, Bozkurt B, Erkoç HY. "Ex-PRESS mini glokom implant cerrahisi sonuçlarımız", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, doi:10.5336/medsci.2013-36700 (2014)
 • Bitirgen G, Özkağnıcı A. "Sağlıklı insan korneasında hücre ve sinir liflerinin in vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 34(2), 256-261 (2014)
 • Dersler Yükleniyor...