DOÇ.DR.
MAHMUT HAKKI AKIN
Ana Bilim Dalı: Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Bina-Oda No : 624
Telefon :
E-Mail : mhakkiakin@konya.edu.tr
Web Sitesi : mahmuthakin@gmail.com
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ,SOSYOLOJİ, 1999 - 2003
 • Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,SOSYOLOJİ, 2003 - 2005
 • Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,SOSYOLOJİ, 2005 - 2009
Akademik/Mesleki Deneyim
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ, ARŞ. GÖR., 2004 - 2009
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ, YRD.DOÇ. DR., 2010 - 2013
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ, DOÇ. DR., 2013 - 2014
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, DOÇ. DR., 2014 - 2015
 • N.ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ , DOÇ. DR., 2015 -
Uzmanlık Alanı
 • SİYASET SOSYOLOJİSİ
 • SOSYAL TEORİ
 • TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ
Üyelikler
 • Bilgi İletişim Kültür Araştırma Derneği, Üye, 2006 -
 • Sosyoloji Divanı Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2013 -
 • İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Üye, 2014 -
 • Muhafazakar Düşünce Dergisi , Yayın Kurulu Üyesi, 2014 -
 • Tezkire Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2015 -
 • İnsan ve Toplum , Editör Kurulu Üyesi, 2015 -
 • Konya İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Derneği (KİTAD), Üye, 2015 -
 • Konya Felsefe Okulu Derneği, Üye, 2016 -
 • Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Derneği (SADAM), Üye, 2016 -
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017). "Türkiye Modernleşmesi Karşısında Dini Gruplar", İnsan ve Toplum, Cilt: 7, Sayı: 1, İstanbul, ss. 1-24.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017). "16 Nisan Referandumu Üzerine", Tezkire, Sayı: 60, Ankara, ss. 35-40.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016). "Türkiye Siyasi Kültüründe Laiklik Meselesi, 15 Temmuz Sonrası Laiklik Tartışmaları ve Fetö", Muhafazakar Düşünce, Sayı: 49, Ankara, s. 37-56.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016). "Türkiye'nin Darbe Hafızasının Yenilenmesi", Tezkire, Sayı: 57, Ankara, ss. 37-44.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, KARAARSLAN, Faruk (2016), "Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" Muhafazakar Düşünce, Sayı: 48, Ankara, s. 41-57.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015). "Muhacir", Sosyoloji Divanı, Sayı: 6, Konya.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015). "Siyasal Toplumsallaşma ve Gençlik", Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ankara, s. 113-143.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015), "Carl Schmitt'in Siyasal Teorisi Karşısında Aliya İzzetbegoviç'in Siyasal Pratiği", Tezkire, Sayı: 54, Ankara, s. 161-172.
 • ALPAYDIN, Yusuf, AKIN, Mahmut H. (2014), "Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler", İnsan ve Toplum , Cilt: 4, Sayı: 8, İstanbul, s. 1-28.
 • AKIN, Mahmut H., (2014), “Muhafazakar Siyasal Kültürde Bir Sembol Olarak Necip Fazıl Kısakürek”, Muhafazakar Düşünce, Sayı: 39, Ankara, s. 31-43
 • AKIN, Mahmut H. (2014), "Gençlik Toplumsallaşmasında Akran ve Arkadaşlık Grupları", Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara, s. 8-21.
 • AKIN, Mahmut H., MEŞE, Ertuğrul, (2013), “Türkiye'de Muhafazakarlığa Nurettin Topçu'nun Eleştirel Katkısı”,Muhafazakar Düşünce,Sayı: 37, Ankara, s. 141-154.
 • AKIN, Mahmut H., AYDEMİR, Mehmet Ali, NACAK, İbrahim, (2013),“Konya'nın Muhafazakarlık Algısı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma” Muhafazakar Düşünce, Sayı:36, Ankara, s. 145-167.
 • AKIN,Mahmut H., (2013), “Yabancıda Aranan Yerlilik”, Sosyoloji Divanı, Sayı: 1, Konya, s. 45-56.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, (2012), “Laiklik Sözleşmesi Temelinde Güdümlü Muhalefet: Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Akademik İncelemeler Dergisi,Cilt: 7, Sayı: 2, Adapazarı, s. 49-62.
 • AKIN, Mahmut H., (2012), “Türkiye'de Muhafazakarlığın Direnme Odağı Olarak Aile”, Muhafazakar Düşünce, Sayı:31, Ankara, s. 3-20.
 • AKIN, Mahmut H., (2011),“Said Halim Paşa Düşüncesinde Yerlilik Meselesi”, TYB Akademi, Sayı: 3, Ankara, s. 141-150.
 • AKIN, Mahmut H., (2011), “İdeolojiye Karşı İdeolojinin Üretilmesi: Türkiye'de Din ve İdeoloji İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Demokrasi Platformu, Sayı:26, Ankara, s. 135-146.
 • AKIN, Mahmut H. AKIN, AYDEMİR, Mehmet Ali, (2007), “Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Cinsiyet Rolü Tutumları Bağlamında Aile ve Evlilik Kurumlarına Bakışları (Selçuk Üniversitesi Örneği)”, S.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 18, Konya, s. 43-60.
 • AKIN, Mahmut H., (2006),“Jules Verne'in Yirminci Yüzyılda Paris Adlı Romanından Bir Dönemin Bilim Algısını Okumak”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 16, Konya, s. 183-190.
 • AKIN, Mahmut H., (2005), “Toplumun Varoluşsal Temeli Olarak Ticaret”, S.Ü. Karaman İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Karaman, s. 51-60.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017). "İslamcılığın Fetret Devri, Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu", İslamcı Dergiler Sempozyumu: 1960 Öncesi İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler", (11-12 Mart 2017), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, COŞKUN, Betül (2017). "Türkiye Siyasi Kültüründe Sağ-Sol Ayrımı ve Milli Görüş Hareketi", 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu (11-12 Mart 2017), Ankara.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016). "Türkiye Siyasi Tarihinde ve Sosyolojisinde Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Hareketinin Konumu", Doğumunun Doksanıncı Yıldönümünde Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu (28-30 Ekim 2016), Konya.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016), "Aliya İzzetbegoviç'in Ahlak Felsefesinde Büyük İnsan Meselesi", 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu", (19-22 Mayıs), Saraybosna.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016). "Milli Türk Talebe Birliği ve Necip Fazıl Kısakürek", 100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği Sempozyumu (20-21 Mayıs 2016), Ankara.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2016), "İki Modernleşme Arasında Türkiye'de Siyasi Kültür Değişmesi" , Toplumsal Değişme Sempozyumu (25-27 Mart 2016), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015), "Ortadoğu'da Ortadoğu'ya Yabancılaşmak", Bursa Edebiyat Günleri (7-9 Mayıs), Bursa.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015), "1960-1980 Yılları Arasında Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Kısakürek", 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme, (13-14 Mart 2015), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut H., (2013), “Aliya İzzetbegoviç'in Siyaset Felsefesi ve İslam”, Doğu ve Batı Arasında İslam Birliği İdeali Sempozyumu (26 Ekim 2013), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, AYDEMİR, Mehmet Ali, (2013), “Çizginin Değeri:Kültürel Çalışmalar Ekseninde Mizah ve Değer İlişkisine Yönelik Bir Çözümleme”, Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu (28-29 Mayıs 2013), Antalya.
 • AYDEMİR, Mehmet Ali, AKIN, Mahmut Hakkı, (2012), “Mizahın Değerler Eğitimi Potansiyeli/İmkanı”, II. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu, (16-18 Kasım 2012), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut H, (2008),“Aliya İzzetbegoviç'in Entelektüel Mirası”, Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu (11-12 Ekim 2008), İstanbul.
 • AKIN, Mahmut H. (2014), "Ailede Etkileşim ve Toplumsal Benlik", Medeniyet Vakfı Aile Sempozyumu, (17-18 Mayıs 2014), Ankara.
 • AKIN,Mahmut H., (2006), “Felsefenin Asi Çocukları Sosyal Bilimler (Sosyoloji Örneğinde Bir Değerlendirme)”, Felsefeve Sosyal Bilimler: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri(Der. Kubilay Hoşgör), Ankara: Vadi Yayınları s. 159-170.
Diğer Yayınlar
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017), Aliya İzzetbegoviç, İstanbul: İlke Yayıncılık.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (Der.) (2017), Doğumunun Doksanıncı Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya: N.Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, YORGANCILAR, Serkan (Der.), (2017), 100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • GÜNGÖRMEZ, Bengül, AKIN, Mahmut Hakkı (Der.), (2017) Akademinin Gözünden 15 Temmuz, Ankara: Kadim Yayınları.
 • AKIN, Mahmut H., KARAARSLAN, Faruk (Der.), (2014), Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü Aliya İzzetbegoviç, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • AKIN, Mahmut H., (2013) Siyasallığın Toplumsal İnşası: Siyasal Toplumsallaşma, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • AKIN, Mahmut H., (2011) Toplumsallaşma Sözlüğü, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017). "Culture and Civilization in the Thought of Alija Izetbegovic", Civilization Debates on Civilization in Muslim World, (Ed. L.Sunar), New Delhi: Oxford University Press.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2017). "Osman Turan: Türkiye'de Milliyetçi Muhafazakarlık", Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi (Der. Öner Buçukçu), Ankara: Bibliyotek Yayınları, s. 215-229.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2014). "Bir Toplumsallaşma Aracısı Olarak Komşu", Komşuluk Kültürü (Der. Ahmet Koyuncu), Ankara: Hece Yayınları, 2014, s. 73-87.
 • AKIN, Mahmut H. (2014), "Aliya İzzetbegoviç ve Savaş Ahlakı", Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü Aliya İzzetbegoviç, (Der. Mahmut H. Akın, Faruk Karaarslan), İstanbul: Pınar Yayınları, 2014, s. 67-80.
 • AKIN, Mahmut H., (2012), “Namık Kemal'in Siyasi Düşüncesinde Temel Kavramlar: İlerleme, Hürriyet ve Vatan”, Namık Kemal, (Der. Hüseyin Su, Abdurrahim Karadeniz), Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, s. 147-152.
 • AKIN, Mahmut Hakkı, (2012), “Siyasetin Mekanı Kent”, Kent Sosyolojisi,(Der. Köksal Alver), Ankara: Hece Yayınları, s. 275-289.
 • AKIN, Mahmut H., (2012), “Türkiye'de Kent Sosyolojisi Alanına Yeni Bir Katkı: Kent Dindarlığı Meselesi”, Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler,(Der. Neslihan Sam, Rıza Sam), Bursa: Ezgi Kitabevi, s. 59-73.
 • URRY, John, (2012) “Kent Hayatı ve Duyular”, (Çev. Mahmut H. Akın), Kent Sosyolojisi,(Der. Köksal Alver), Ankara: Hece Yayınları, s. 461-473
 • AKIN, Mahmut H., (2011), “İktidarda Muhalefetten İktidar Muhafazakârlığına: Türkiye'de Muhafazakârlık Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplumsal Hareketler, (Der. Gülcan Işık), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, s.87-101.
 • AKIN,Mahmut H. (2007), “Bir Kültür Bilimi Olarak Sosyoloji ve Kültür Sosyolojisi”, Kültür Sosyolojisi(Der. Köksal Alver, Necmettin Doğan), Ankara: Hece Yayınları s.85-97.
 • AKIN, Mahmut Hakkı (2015), "Türkiye'de Toplumsal Değişim", İnsan ve Toplum, Sayı: 9, İstanbul, s. 128-130.
 • AKIN, Mahmut H., (2013), “Sosyolojik Düşünce Geleneği”, Sosyoloji Divanı, Sayı: 2, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • AKIN, Mahmut H., (2013), “Modernleşmeye Rağmen Modern: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sosyoloji Divanı, Sayı: 1, Konya: Çizgi Kitabevi, s. 173-176.
 • AKIN, Mahmut H., (2012), “Sohbetlerinde Kemal Tahir”, Hece, Sayı: 181 (Kemal Tahir Özel Sayısı), Ankara, s. 409-413.
 • AKIN, Mahmut H., (2010), “Siyaset ve Etik: Olan ile Olması Gereken Arasındaki Mesafe”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Konya, s. 261-264.
 • AKIN, Mahmut H., (2009), “Alfred Döblin'i Okurken Berlin'i Yaşamak”, Hece, Sayı: 147, Ankara, s. 96-99
 • AKIN, Mahmut H., (2007), “Farklı Bir Serbest Cumhuriyet Fırkası Okuması”, Tezkire,Sayı: 46-47, Ankara, s. 233-240.
 • AKIN, Mahmut H., (2006), “Türbanın Yeniden İcadı Üzerine”, Tezkire, Sayı: 43-44, Ankara, s. 224-233.
 • AKIN, Mahmut H., (2004), “Mustafa Aydın'ın Bilgi Sosyolojisi”, Tezkire, Sayı: 40, Ankara, s. 139-142.
 • Dersler Yükleniyor...

e-mail adresim mahmuthakin@gmail.com