YRD.DOÇ.DR.
MURAT AK
Ana Bilim Dalı: Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon :
E-Mail : muratak@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Öğrenim Durumu
 • Lisans, Selçuk Üniversitesİ İLAHİYAT, 1999 - 2003
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı, 2006 - 2009
Deneyimler
 • 2005 - 2012, Selçuk Üniversitesi - Selçuk Üniversitesi,Arş.Gör.
 • 2012 - 2012, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi,Arş.Gör.
Kurslar
 • 10-01-2006, İleri Düzey Osmanlıca
 • 22-01-2007, İleri Düzey Farsça
 • 22-01-2011, Ürdün Üniversitesi Arapça (İleri Düzey) Amman / Ürdün
Üyelikler
 • İstem Dergisi, 2005 - 2012
Yayınlar
 • Ak, Murat, "Doğu-Batı İkileminde Bir Osmanlı Entelektüeli Ahmet Mithat Efendi'nin Batı'yı Tanıma Çabasına Bir Bakış", Marife, Oksidantalizm Özel, yıl 6, sayı 3, 247-269(2006)
 • Ak, Murat, "Çarh-nâme'de Yer Alan Âyet ve Hadisler", İstem, yıl 6, sayı: 11, 279-305 (2008)
 • Ak, Murat, "Mehmet Âkif ve Necip Fâzıl Şiiri Merkezinde Edebiyat ve Düşüncede Nehir Metaforu" İstem, yıl 10, sayı 19, 209-224 (2013)
 • Ak, Murat, Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere, Aybil Yay., 200 s. 2011
 • Dersler Yükleniyor...