DOÇ.DR.
ÖMER FARUK KESER
Ana Bilim Dalı: Uzay ve Uydu Mühendisliği Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon :
E-Mail : ofkeser@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Öğrenim Durumu
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi Fizik Öğretmenliği, 1987 -
 • Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi Nükleer Fizik, 1993 -
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Eğitimi, 1999 -
Projeler
 • İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi -- Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı, TÜBİTAK, 2007, 2007 Yayın
 • İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi -- Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, TÜBİTAK, 2007, 2007 Yayın
 • İlk ve Ortaöğretimde Fen Bilimleri Alanında Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi, YYÜ BAPB, 2008, 2008 Yayın
Deneyimler
 • 1994 - 1999, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Arş. Gör.
 • 1999 - 2003, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi,Arş. Gör.
 • 2003 - 2004, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Dr.
 • 2004 - 2012, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ,Yrd. Doç. Dr.
 • 2012 - 2013, Konya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Konya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,Doç. Dr.
 • 2013 - , Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,Doç. Dr.
Kurslar
 • 1997, ODTÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Sınıfı
 • 03-11 Kasım 2006 , GEBZE -- TÜSSİDE tesislerinde TÜBİTAK- BİDEB tarafından yürütülen "Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı"na Fizik Alan Uzmanı olarak katılım
 • 31 Ekim - 04 Kasım 2007, Kamu Araştırmaları Vakfı -- KAV tarafından Antalya Kemer/Kiriş'te düzenlenen ve Avrupa Birliği programlarına (AB hibe programları ve IPA projelerine) odaklı "Proje Hazırlama Eğitimi" ne katılım
 • 05 - 07 Eylül 2008 , Afyon'da düzenlenen "TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Eğitmeni Hazırlama Kampı"na Fizik dalından katılım
Üyelikler
 • American Educational Research Association-AERA, 2000 - 2003
 • Türk Fizik Derneği-TFD , 2004 -
Ödüller
 • Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK , 2003
 • Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2011
Yayınlar
 • Keser, Ö. F., Özmen, H., Akdeniz, F., "Energy, Environment and Education Relationship in Developing Countries' Policies: A Case Study for Turkey," Energy Sources, 25 (2) 123-133, Feb. (2003)
 • Keser, Ö. F., "Recommendations towards Developing Educational Standards to Improve Science Education in Turkey," The Turkish Online Journal of Educational Technology,4 (1) 10p (2005)
 • Keser, Ö. F., "Assessment of The Constructivist Physics Learning Environments", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11 (1) Article 6, June (2010)
 • Keser, Ö. F., Identifying Mental Models in Physics., Energy, Education, Science and Technology, Part B, 3 (2) 183-190 January-April (2011)
 • Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F., "Assessment of The Constructivist Learning Environment With Qualitative and Quantitative Methods" Paper presented at meeting of the First International Education Conference named Changing Times and Changing Needs, Abstracts p.8, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, (2002)
 • Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O., Keser, Ö. F., "Fizik Eğitim-Öğretim Etkinliklerinin Belirlenmesinde Hedef Davranış Geliştirmenin Önemi", Milli Eğitim Dergisi, 152, 20-26, Ekim-Kasım-Aralık (2001)
 • Köse, S., Costu, B., Keser, Ö. F., "Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 43-53, (2003)
 • Orak, S., Ermiş, F., Yeşilyurt, M., Keser, Ö. F., "Kavram Çarkı Diyagramlarının Öğrenme Başarısına Etkisi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31) 118-139, Kış (2010)
 • Keser, Ö. F., Başak, M.H., "Investigate The Level Of Students' Acquisition Towards The Electricity Unite In Our Lives " Journal of Turkish Science Education, 10 (2), 116-137, Haziran (2013)
 • Keser, Ö. F., Orak, S., "Deformasyon Bölgesindeki Bazı Çekirdeklerin İncelenmesi", I. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 169-177, Manisa, 1995
 • Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O., Keser, Ö. F., "Fizik Eğitim-Öğretiminde Güncel Araştırma Alanları", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, H.Ü. Eğitim Fakültesi, 2000, Bildiriler Kitabı, Milli Eğt Basımevi, 259-266, Ankara, 2001
 • Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F., "Fizik Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bir Yaklaşım", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, H.Ü. Eğitim Fakültesi, 2000, Bildiriler Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, 305-310, Ankara, 2001
 • Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O., Keser, Ö. F., "Öğrenme Etkinliklerinin Uygulamasında Hedef Davranış Tasarlamanın Rolü", IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, A.Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 35-40, Erzurum,2000
 • Çepni, S., Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F., "Fen Bilimleri Öğreniminde Zihinde Yapılanma (Constructivism) Kuramına Uygun Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi", TFD. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, 43, Elazığ, 2000
 • Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F., "Öğrenme Ortamı Tasarımında Mevcut Durumun Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım", Yeni Binyılın Başlangıcında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, 528-534, İstanbul, 2001
 • Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F., "Ortaöğretimde Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörler", 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, Kültür Üniversitesi Yayınları No:25, 123-134, İstanbul, 2002
 • Köse, S., Coştu, B., Keser, Ö. F., "Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım", Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 29-31, Mayıs, 2002
 • Keser, Ö. F., Köse, S., Yeşilyurt, M., Coştu, B., "Kimya Eğitim-Öğretiminde Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi", 16. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 580, Konya, 10-13, Eylül 2002
 • Keser, Ö. F., Akdeniz, A. R., "Geleneksel Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Ankara,16-18 Eylül 2002. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t123DD.pdf
 • Keser, Ö. F., Akdeniz, A. R., "Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Araştırma Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi", Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Ankara, 16-18 Eylül 2002. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t122DD.pdf
 • Yıldız, M., Yeşilyurt, M., Keser, Ö. F., "Biyoloji Öğretiminde Bütünleştirici Bir Yaklaşım: Mutasyon Örneği", Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, 16-18 Eylül 2002, Ankara. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ozetler/d038.pdf
 • Akdeniz, A.R., Keser, Ö. F., "Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi", XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15-18 Ekim 2003, Antalya, Bildiriler Kitabı, Cilt I., s. 41-60, Ankara 2004
 • Keser, Ö. F., Akdeniz, A. R., "Eğitimde Yeni Yönelimler ve Türkiye'de Fizik Eğitiminin İyileştirilmesi", Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, Bildiriler CD'si, İzmir, 17 Nisan 2004
 • Akdeniz, A. R., Keser, O. F., Karamustafaoğlu, O., "Ortaöğretim Fizik Öğretim Programlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Model" Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 20-22. Aralık 2004, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, s. 207-221, Ankara, 2006
 • Keser, Ö. F., Doğan, M. ve Acar, T., "Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının İlköğretim Matematik Programına Yönelik Uygulamalardaki Etkinliği", VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, s. 247, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, 27 -- 29 Ağustos 2008
 • Keser, Ö. F., Çakır, M., Başak, M.H., "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Elektrik Konusundaki Kavramsal Düzeylerinin Belirlenmesi", Üstün Yetenekli Çocuklar II. Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s. 34, Eskişehir, 25-27 Mart 2009
 • Keser, Ö. F., Başak, M.H., "Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine Yönelik Öğrenci Kazanım Düzeylerinin İncelenmesi" IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 23-25 Eylül 2010
 • Dersler Yükleniyor...