BÖLÜM HAKKINDA

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; siyaset, devlet, kamu bürokrasisi ve bu kurumların vatandaşlarla ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik bir disiplindir. Bu disiplin, devletin daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak düşünce, politika, uygulama ve yöntemlerle ilgilenmektedir.

 

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle yaşanan değişim ve dönüşüm, beraberinde bu değişimi okuyabilecek ve onu yönlendirebilecek, dinamik, analitik düşünebilen, nitelikli insan gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu niteliklere sahip olabilmek için; siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi ve felsefesi, siyasi düşünceler tarihi, devlet kuramları, kamu yönetimi ve tarihi, yönetim bilimleri, kamu politikaları, kent ve çevre bilimleri, anayasa hukuku ve kamu hukuku gibi farklı disiplinlerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, gerek özel sektörde ya da kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, analitik düşünme yeteneğine sahip, yaratıcı liderlik gerektiren görevleri hedefleyen öğrencilere, alanında uzman akademisyenler tarafından, hem kuramsal hem de uygulamaya ilişkin bilgiler verilmektedir.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak görerek, bu çerçevede hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde etkin rol üstlenecek, donanımlı, eleştirel düşünme yeteneğine sahip üst düzey yöneticiler, bürokratlar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kendine özgü derslerin yanında Hukuk, İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiş ve zenginleştirilmiş müfredatıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, her alanda istihdam edilebilecek nitelikte eleman yetiştirmeyi hedefler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, idari yargıda ve özel sektörde yönetim, pazarlama, araştırma ve geliştirme birimlerinde istihdam edilebilmektedirler.

 

Etkinlikler


Pzt
Sal
Çarş
Perş
Cum
Cmrt
Paz