İletişim

 
 

Santral

:

 0 332 201 00 60

 0 332 323 85 33

 0 332 323 40 21

Öğrenci İşleri (Şaduman TEMEL)

:

İslam Tarihi ve Sanatları

 • İslam Tarihi (Doktora)

 • İslam Tarihi (Yüksek Lisans)

 • Türk İslam Edebiyatı (Doktora)

 • Türk İslam Edebiyatı (Yüksek Lisans)

 • Türk İslam Edebiyatı (Doktora)

 • Türk İslam Edebiyatı (Yüksek Lisans)

Geleneksel Türk Sanatları

 • Geleneksel Türk Sanatları (Yüksek Lisans)

Turizm İşletmeciliği

 • Turizm İşletmeciliği (Doktora)

 • Turizm İşletmeciliği (Yüksek Lisans)

 • Turizm İşletmeciliği (Tezsiz)

Sanat Tarihi

 • Sanat Tarihi (Yüksek Lisans)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksek Lisans)

Resim

 • Resim (Yüksek Lisans)

Rekreasyon Yönetimi

 • Rekreasyon Yönetimi (Yüksek Lisans)

Sosyoloji

 • Sosyoloji (Doktora)

 • Sosyoloji (Yüksek Lisans)

Ekoturizm

 • Ekoturizm(Yüksek Lisans)

 • Ekoturizm(Tezsiz)

:

113

Öğrenci İşleri (Ecir SERT)

İktisat

 • İktisat (Doktora)

 • İktisat (Yüksek Lisans)

 • Dış Ticaret Uygulamaları (Tezsiz)

İşletme

 • İşletme (Doktora)

 • İşletme (Yüksek Lisans)

 • İşletme (Tezsiz)

 • Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz)

Bankacılık

 • Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksek Lisans)

 • Risk Yönetimi (Tezsiz)

İslam İktisadı

 • İslam İktisadı (Disiplinler Arası) (Yüksek Lisans)

Uluslararası ve Lojistik Yönetimi

 • Uluslararası ve Lojistik Yönetimi (Yüksek Lisans)

:

114

Öğrenci İşleri (Hasan ŞAHİN)

:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans)

 • Yerel Yönetim ve Siyaset (Tezsiz)

 • Kurumsal Yönetim ve Liderlik (Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler

 • Uluslararası İlişkiler (Yüksek Lisans)

 • Güney Asya Çalışmaları ve Uluslar Arası İlişkiler (Yüksek Lisans)

 • Güney Asya Çalışmaları ve Uluslar Arası İlişkiler ( Tezsiz)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksek Lisans)

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tezsiz)

Kamu Hukuku

 • Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

 • Kamu Hukuku (Tezsiz)

:

116

Öğrenci İşleri (Ahmet YORULMAZ)

:

Felsefe ve Din Bilimleri

 • Din Eğitimi (Doktora)

 • Din Eğitimi (Yüksek Lisans)

 • Din Felsefesi (Doktora)

 • Din Felsefesi (Yüksek Lisans)

 • Din Psikolojisi (Doktora)

 • Din Psikolojisi (Yüksek Lisans)

 • Din Sosyolojisi (Doktora)

 • Din Sosyolojisi (Yüksek Lisans)

 • Dinler Tarihi (Doktora)

 • Dinler Tarihi (Yüksek Lisans)

 • Felsefe Tarihi (Doktora)

 • Felsefe Tarihi (Yüksek Lisans)

 • İslam Felsefesi (Doktora)

 • İslam Felsefesi (Yüksek Lisans)

 • Mantık (Yüksek Lisans)

 • Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Tezsiz)

Bankacılık ve Finans

 • Bankacılık ve Finans (Tezsiz)

Felsefe

 • Felsefe (Doktora)

 • Felsefe (Yüksek Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı

 • Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)

 • Türk Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)

:

115

Öğrenci İşleri (Dilek EKŞİ)

:

İZİNLİ

:

111

Öğrenci İşleri (Dursun TAŞDELEN)

:

 Temel İslam Bilimleri

 • Arap Dili ve Belagatı (Doktora)

 • Arap Dili ve Belagatı (Yüksek lisans)

 • Hadis (Doktora)

 • Hadis (Yüksek Lisans)

 • İslam Hukuku (Doktora)

 • İslam Hukuku (Yüksek Lisans)

 • İslam Mezhepleri Tarihi (Doktora)

 • İslam Mezhepleri Tarihi (Yüksek Lisans)

 • Kelam (Doktora)

 • Kelam (Yüksek Lisans)

 • Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat (Yüksek Lisans)

 • Tasavvuf (Doktora)

 • Tasavvuf (Yüksek Lisans)

 • Tefsir (Doktora)

 • Tefsir (Yüksek Lisans)

İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme

 • İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme (Tezsiz)

Tarih

 • Tarih (Doktora)

 • Tarih (Yüksek Lisans)

 • Tarih (Tezsiz)

122

Muhasebe (Abdurrahman ÖZDEMİR)

:

 Muhasebe, Satınalma, Personel

:

119

Navigasyon Koordinatları

:

 37,865155, 32.450875

E-Posta

:

 sosbil@konya.edu.tr

Posta Adresi

:

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
 Necip Fazıl Mahallesi Yeni Meram Caddesi 132C
 PK:42090 Meram / Konya