Enstitümüzde Açık Olan Programlar

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Felsefe Anabilim Dalı
 • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • Din Felsefesi Bilim Dalı
 • Din Sosyolojisi Bilim Dalı
 • İslam Felsefesi Bilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı
 • İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
 • İslam Tarihi Bilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Tarih Anabilim Dalı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kelam Bilim Dalı
 • İslam Mezhepleri Bilim Dalı
 • Hadis Bilim Dalı
 • İslam Hukuku Bilim Dalı
 • Tefsir Bilim Dalı
 • Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • Güney Asya Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı (İngilizce)
 • Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktora Programları

 • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı
 • İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
 • İslam Tarihi Bilim Dalı
 • Tarih Anabilim Dalı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • Hadis Bilim Dalı
 • İslam Hukuku Bilim Dalı
 • Tefsir Bilim Dalı
 • Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (KTO Karatay Üniversitesi ile Ortak Program)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (II. Öğretim)

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,
 • Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilim Dalı (Afyon Kocatepe Ün. Ortak Program)
 • İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı
 • İşletme Bilim Dalı
 • Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
 • Tarih Anabilim Dalı
 • Tarih Bilim Dalı
 • Turizm İşlemeciliği Anabilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • Güney Asya Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
 • Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı