Vize Mazeret Sınavları

ARA SINAV MAZERETLERİ İÇİN DUYURU

Ara sınavlara (vize sınavları) giremeyen, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa (öğrenci işleri) mazeretlerini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak (dilekçe) başvurmak zorundadırlar. (Dilekçe için tıklayınız)   

Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilemez. 

Öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

Dilekçe ve raporların son teslim tarihi: 27.04.2018

Mazeret sınavları 07  – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında ders programındaki ilk ders saatinde  (dersin sorumlusu ile görüşülerek) yapılacaktır.

Not: Çakışan sınavlardan bir tanesi (dilekçe ile) mazerete bırakılacaktır.

Öğrenci listesi dilekçe son teslim tarihinden sonra buradan yayınlanacaktır.