Fakülte Yönetim Kurulu

 

Unvanı

Adı  Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr. 

ABDULKADİR BULUŞ

Dekan/Profesör Temsilcisi

2

Prof. Dr.

Önder KUTLU

Profesör Temsilcisi

3

Prof. Dr.

Ahmet ÇAYCI

Profesör Temsilcisi

4

Doç. Dr.

BİROL MERCAN

Doçent  Temsilcisi

5

Doç. Dr.

M. Murat YEŞİL

Doçent  Temsilcisi

6

Yrd. Doç. Dr.

Erdal BAYRAKCI

Yardımcı Doçent  Temsilcisi